Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums

28.01.2020. 16:28

Eiropas Savienības (ES) informācijas sniedzēju forums notiek divas reizes gadā kopš 2008.gada – pavasarī un rudenī Rīgā.

Forumu rīko Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Forums pulcē ES informācijas sniedzējus no visas Latvijas – valsts un pašvaldību ES informācijas kontaktpersonas, ES Informācijas punktu (ESIP) un Europe Direct Informācijas centru pārstāvjus (EDIC), ES informācijas tīklu vadītājus, viedokļu līderus, Eiropas klubu skolās, mediju, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvjus.

Foruma mērķis: veicināt ES informācijas sniedzēju aktīvu līdzdalību ES komunikācijā, stiprinot ES informācijas sniedzēju kapacitāti, nodrošinot efektīvu Latvijā esošo informācijas sniedzēju savstarpējo komunikāciju, pieredzes apmaiņu un sadarbību, aptverot visu Latvijas teritoriju un sabiedrības grupas un racionāli izmantojot pieejamos resursus un rodot risinājumus reālajām vajadzībām; apzināt informācijas izplatīšanas veiksmju stāstus; informēt ES informācijas sniedzējus par ES politikas aktualitātēm.

2019. gads

25.11.2019. “Zaļi. Digitāli. Sociāli”

12.04.2019. “Saliekam nākotnes puzli!”

2018. gads

02.11.2018.

13.04.2018. 

2017. gads

27.10.2017.

07.04.2017.