Akcija „Atpakaļ uz skolu 2010”

25.05.2016. 10:23

Jau trešo gadu pēc kārtas kā viens no Eiropas dienas pasākumiem Latvijā notika akcija „Atpakaļ uz skolu 2010”. Tās laikā valsts pārvaldē un Eiropas Savienības (ES) institūcijās strādājošie, kā arī citi eksperti ES jautājumos – nevalstisko organizāciju pārstāvji un augstskolu pasniedzēji – devās uz skolām, lai stāstītu jauniešiem par ES, tās ietekmi mūsu ikdienā un savu darbu saistībā ar ES.

Visvairāk skolu tika apmeklētas 7. maijā, tomēr atsevišķas vizītes notika jau aprīlī un turpinājās arī pēc 7. maija. Akcijā iesaistījās vairākas valsts augstākās amatpersonas, proti, Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, trīs ministri – satiksmes ministrs Kaspars Gerhards, kultūras ministrs Ints Dālderis, labklājības ministrs Uldis Augulis –, Tieslietu ministrijas un Ārlietu ministrijas valsts sekretāri, kā arī Latvijas Institūta direktors Ojārs Kalniņš un Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle. Šogad skolu akcijai piepulcējas „Team Europe” eksperti – Eiropas lietu zinātāji.

Šogad akciju sadarbībā ar Ārlietu un Izglītības ministriju, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā rīkoja jauniešu nevalstiskā organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Akcijā piedalījās 72 dalībnieki un pavisam tās ietvaros tika apciemotas 65 skolas visos reģionos, tādējādi veicinot jauniešu izglītošanu par ES jautājumiem visā Latvijā.

Viesojoties Ventspils 1.ģimnāzijā, Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze tikās ar vairākām vidusskolas klasēm un stāstīja par ES piedāvātajām iespējām un mūsu valsts interešu pārstāvniecību tajā. „Esam pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts ar visiem no tā izrietošajiem ieguvumiem un pienākumiem. Latvijas jauniešiem ir dotas tieši tādas pat iespējas iegūt izglītību un jaunu pieredzi ārvalstīs kā viņu vienaudžiem citviet Eiropā. Tādēļ ir svarīgi šīs iespējas aktīvi izmantot, dodot savu pienesumu gan Latvijas, gan Eiropas izaugsmei,” norādīja G.Daudze.

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis apmeklēja Limbažu 1. vidusskolu un ES Informācijas punktu Staiceles pilsētas bibliotēkā. Diskusijā ar skolēniem un citiem klātesošajiem viņš uzsvēra, ka nedēļā un dienās, kas saistās ar Eiropas vārdu un divdesmit gadiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, īpaši svarīgi ir atcerēties, ka 20 atjaunotās neatkarības gadu stratēģiskā virzība bija Latvijas atgriešanās Eiropā. ,,Pēc 4.maija mēs savā valstī sākām dzīvot kā brīvi cilvēki un veidot savu valsti kā brīvi cilvēki”, akcentēja A.Teikmanis, kā būtisku ieguvumu līdz ar dalību ES un NATO minot Latvijas spēju ietekmēt notiekošos procesus.

Lai gan šogad uz aicinājumu doties uz skolām atsaucās mazāk ekspertu nekā iepriekšējos divos gados (ap 200 ekspertiem 2009.gadā un vairāk kā 100 eksperti 2008.gadā), kopumā arī šī gada projekts gan no skolu, gan to viesu viedokļa vērtēts pozitīvi un gan skolas, gan eksperti ir izteikuši vēlmi piedalīties šādā akcijā arī citreiz. „Šādas tikšanās ar skolēniem ir jāizmanto, jo tās palīdz vairot izpratni par to, ka mēs dzīvojam ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Jāapzinās, ka mums ir daudz un dažādu iespēju iesaistīties,  sadarboties dažādos projektos un veidot gan Latviju, gan Eiropu tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt”, atzina labklājības ministrs Uldis Augulis.