2009. gads

08.02.2011. 12:57

2009.gadā Eiropas dienas pasākumi tika veltīti Latvijas pieciem gadiem Eiropas Savienībā.