Konkursi skolēniem

25.05.2016. 10:23

2007.gada janvārī Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA), LR Ārlietu ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicināja skolēnus piedalīties konkursos par Eiropas Savienības jautājumiem, kas veltīti Romas līgumu 50.gadadienai. Konkursu mērķis bija dot iespēju visu vecumu skolēniem uzzināt ko jaunu par ES un paust savu viedokli par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem.

1. Mana Eiropa kalendārā

Sākumskolas skolēni tika aicināti veidot Eiropas kalendāru ar nosaukumu "Mana Eiropa". Konkursa labākais darbs tiks iespiests tipogrāfijā un septembrī nosūtīts visām Latvijas skolām. Par labāko tika atzīts Līvu pamatskolas 1.-4.klases vizuālās mākslas pulciņa veidotais kalendārs. Atzinība tika izteikta vēl trīs darbu autoriem - Rīgas 10.vidusskolas 4.klasei, Vaivaru pamatskolas 3.klasei un Dobeles sākumskolas 3.klasei. Šie konkursa dalībnieki maijā  tika aicināti uz svinīgu pasākumu Rīgā, Eiropas Savienības mājā.

Latvijas 3 gadi ES

Pamatskolu komandām konkursā "Latvija – 3 gadi Eiropas Savienībā" bija iespēja paust savu redzējumu rakstiskas reportāžas, intervijas, raksta un esejas veidā par kādu notikumu, īstenotu projektu vai sasniegumu Latvijā saistībā ar ES. Konkursu pamatskolām atbalstīja Vācijas vēstniecība Rīgā.

Galveno balvu – braucienu uz Berlīni – ieguva A.Sprāģa Dunalkas pamatskolas (Liepājas raj.) skolēnu komanda. Otrā vieta piešķirta Ances pamatskolas (Ventspils raj.) komandai. Trešo vietu ieguva četras komandas – Jēkabpils pamatskolas, Rūjienas vidusskolas (Valmieras raj.), Ēdoles pamatskolas (Kuldīgas raj.) un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēni.

Skolēni savos darbos lielākoties bija izvēlējušies pastāstīt par veiksmīgi realizētiem lauksaimniecības un infrastruktūras projektiem, kam piesaistīts ES finansējums, taču bija darbi, kuros stāstīts par citām ES sniegtajām iespējām – izglītību, darbu citās ES valstīs, iesaisti ES finansētās neformālās izglītības programmās. "Agrāk bieži dzirdējām, ka mūsu saimniece runā par kaut kādu Eiropu, pieminēja kaut kādu Eiropas naudu…", iejūtoties "Jāņleju" fermas iemītnieku lomās, stāsta Ances pamatskolas skolēni. "Slikta viņa nevar būt, ja jau pēc tās Eiropas piesaukšanas mūsu dzīve tik ļoti izmainījās uz labo pusi. Ja es kādreiz satiktu Eiropu, es aiz pateicības to nolaizītu ar savu garo mēli!"

Cilvēku stāsti

Savukārt vidusskolēniem domātajā konkursā "Latvijas cilvēku stāsti par Eiropu" skolēnu komandas tika aicinātas veidot reportāžu, audiovizuālu vai vizuālu materiālu par kādu konkrētu cilvēku ieguldījumu Eiropas vienotības veidošanā, kas tuvinājuši Latviju ES vai izmantojuši iespējas, ko sniedz Latvijas dalība ES.

Konkursā par labāko atzīta Skrundas arodvidusskolas skolēnu Lauras Rezevskas, Gunas Bentes, Andra Valdmaņa un Violas Lapkas rakstiskā reportāža par zemnieku saimniecības "Valti" īpašnieku Rihardu Valtenbergu. Otro vietu ieguvusi Rīgas 25.vidusskolas komanda ar audiovizuālo reportāžu par skolotāju Rudīti Liepiņu. Piešķirtas divas trešās vietas – Mālpils vidusskolas skolēnu reportāžai par skolotāju un Mālpils pagasta padomes darbinieci Līviju Mukāni un Dzērbenes vidusskolas komandas reportāžai par skolotāju Mariju Grīnbergu.

Balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem pasniedza Ārlietu ministrs Artis Pabriks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca un ESIA direktore Linda Jākobsone Eiropas Kustības Latvijā rīkotajā konferencē Rīgas Latviešu biedrības namā š.g. 9.maijā. Pasākumā piedalījās arī skolēnu reportāžās aprakstītie cilvēki. Konkursa galvenā balva - brauciens uz Romu – pilsētu, kur pirms 50 gadiem tika parakstīti Romas līgumi.

2. Skolēnu un studentu radošo darbu konkurss  "Zenta Mauriņa un mūsdienas"

Ievadot Zentas Mauriņas gadu, latviešu sabiedrība Latvijā un ārvalstīs ir izveidojusi iniciatīvas grupu, kuras izveidotā projekta mērķis ir mudināt jauno paaudzi apgūt rakstnieces mantojumu, iepazīt viņas meklējumus un atradumus Eiropas un pasaules kultūrā un izsekot ētisko meklējumu lokam no latviešu folkloras līdz 20.gadsimta filozofiskajām atziņām un to atspulgam radošajā darbā. Tomēr visvairāk projekta dalībnieki būtu gandarīti, ja sabiedrības jaunā audze pārņemtu Z. Mauriņas kultūras dialoga tradīcijas. Lai jaunatni piesaistītu izcilās kultūrvēsturnieces un rakstnieces Zentas Mauriņas (1897 - 1978) pazinēju un domubiedru pulkam, izsludināts globāls skolu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Zenta Mauriņa un mūsdienas". Darbu iesniegšanas termiņš - 2007.gada augusts - novembris.
 
Konkursa mērķi: paplašināt skolu jauniešu un studentu interesi par Latvijas un Eiropas literāro un kultūras mantojumu, sabiedrības ētiskajām pamatvērtībām, iepriekšējo paaudžu dzīvesziņu, kā arī rosināt jauno paaudzi veidot savu suverēnu pasaules redzējumu, rakstot radošus darbus (apceres, esejas, referātus u.c.) par vienu no tēmām:

1. Mana Zenta Mauriņa
2. Zenta Mauriņa trimdā – latviete un eiropiete
3. Zenta Mauriņa un Johans Volfgangs Gēte
4. Zenta Mauriņa un krievu literatūra
5. Zentas Mauriņas domubiedri (Rainis un Anna Brigadere)
6. Zentas Mauriņas darbi pasaules valodās
7. Zentas Mauriņas piemiņas saglabāšana

Papildu informācija par konkursu