2007. gads

08.02.2011. 14:47

2007.gadā apritēja 50 gadi, kopš noslēgti Romas līgumi.

Eiropai pēc Otrā pasaules kara bija jāatrisina svarīgi jautājumi - kā Eiropas valstīm veidot kopīgu nākotni un nodrošināt ilgstošu mieru. 1950.gada 9.maijā pēc Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana aicinājuma sešas valstis - Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija - apvienoja ogļu un tērauda ražotnes nolūkā nodrošināt mieru un uzlabot dzīves līmeni. Tādēļ katru gadu 9.maijā atzīmē Eiropas dienu.

1957.gada 25.martā šīs valstis nolēma sadarboties plašāk, Romā parakstot līgumus – Eiropas Ekonomikas kopienas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu. Tie lika pamatus tādai Eiropas Savienībai (ES), kādu to pazīstam šodien. Līgumi kļuva par atbalsta punktu turpmākajai Eiropas integrācijai un sadarbības paplašināšanai, noteica jaunu institūciju izveidošanu un kopīgas lēmumu pieņemšanas procedūras. Vienotais tirgus, brīva personu kustība, kopīga lauksaimniecības politika ir tikai daži šīs sadarbības veiksmīgākie piemēri. Tie iedrošināja citas Eiropas valstis, arī Latviju, pievienoties Eiropas Savienībai. Kopš 2007.gada Eiropas Savienībā ir 27 valstis. 

Romas līgumu 50. gadadienas logotips

Romas līgumu 50. gadadienas logotipa autors ir Simons Skržipčaks (Szymon Skrzypczak) - 23 gadus vecs jaunietis, kurš dzīvo Polijā.

ES 50. gadadienas logotips grafiski „runā” visu ES iedzīvotāju, sevišķi jaunāko paaudžu, vārdā. ES iedzīvotāji tiecas pēc miera, stabilitātes un labklājības, neziedojot neko no savām tiesībām uz savdabību un daudzveidību.

Vārds "together" ("kopā") vienkārši un nepastarpināti izsaka Eiropas idejas sākotnējo jēgu: nevis tikai politika vai nauda, vai ģeogrāfiskās robežas, bet vispirms – sadarbība un solidaritāte.

Atšķirīgie burti, kas rakstīti dažādos burtu zīmējumos, atspoguļo Eiropas vēstures un kultūras daudzveidību, bet „kopā” tos satur vārda "together" nozīme.

Šo logotipu izmanto visas ES institūcijas gadadienai veltītajos svētkos, pasākumos un publikācijās. Dalībvalstis, reģionu un vietējo pašvaldību iestādes, kā arī NVO, uzņēmumi un pilsoņi ir aicināti izmantot šo logotipu pasākumiem, kurus viņi, iespējams, organizēs saistībā ar gadadienu. Logo ir pieejams 23 ES valodās un tā oriģinālajā valodā.

 Romas līgumu 50.gadadienai veltītie pasākumi

 2007.gada laikā Latvijā norisinājās vairāki Romas līgumu 50.gadadienai veltīti pasākumi. Svinību laikā rīkoti pasākumi Rīgā un citur Latvijā – atvērto durvju diena Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un ES mājā, koku stādīšanas akcija "Zaļais vilnis", vairākas konferences, tikšanās, ceļojošas izstādes, konkursi un citi pasākumi.

Romas līgumu svinības Latvijā koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Kustība Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas Savienības informācijas aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai, LR Ārlietu ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Noderīga informācija:
Romas līgumiem 50
Par Romas Līgumu 50. gadadienas logotipu
Eiropas Parlaments un Eiropas "būvēšana" dokumentālā filmā
Romas līgumu parakstīšanas 50. gadskārtas deklarācija (parakstīta Berlīnē)