Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā

02.12.2014. 19:09

2002. gada 13. decembrī Kopenhāgenā ES Padome pieņēma lēmumu par iestāšanās sarunu pabeigšanu ar desmit ES kandidātvalstīm, tai skaitā ar Latviju.

Iestāšanās sarunās pagāja divi gadi intensīva darba, cīnoties par iespējami labākiem nosacījumiem Latvijas dalībai Eiropas Savienībā. Ar valdības un uzņēmēju pārstāvju kopīgiem spēkiem Latvijai izdevās panākt ļoti labus rezultātus. Piemēram, aprēķinot, cik eiro sanāk uz vienu iedzīvotāju no visiem Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem, Latvijai ir divreiz labāki rādītāji nekā vidēji desmit jaunajās dalībvalstīs (2004. gadā Latvijai 81, bet vidēji desmit jaunajās dalībvalstīs 38 eiro).

Latvijas iestāšanās ES līgums tika parakstīts Atēnās 2003. gada 16. aprīlī, bet kā jauno dalībvalstu iespējamais iestāšanās ES datums noteikts 2004. gada 1. maijs. No līguma parakstīšanas līdz iestāšanās brīdim, t.i. līdz brīdim, kad 15 ES valstis un 10 nākamās dalībvalstis būs ratificējušas iestāšanās līgumu saskaņā ar katras valsts konstitucionālajām prasībām, Latvija, tāpat kā pārējās 9 jaunās dalībvalstis, darbosies ES institūcijās novērotājas statusā.

Līdz iestāšanās brīdim Latvijai jāveic vairāki uzdevumi, kas ir mūsu pašu interesēs. Pirmkārt, Latvijai jābūt gatavai no pirmās iestāšanās dienas pildīt dalībvalsts saistības. Otrkārt, lai saņemtu Eiropas Savienības finansiālo palīdzību, sākot ar 2004. gada 1. maiju, jābūt izveidotām attiecīgām darboties spējīgām struktūrām.

Attiecībā, piemēram, uz dalībvalsts saistību pildīšanu, no nākamā gada 1. maija Latvijas muita kļūs par ES muitas sastāvdaļu. Visām mūsu muitas informācijas sistēmām jābūt tādām pašām kā pārējās ES valstīs, lai informācija par produkciju, kas caur Latviju tiks eksportēta uz Eiropas Savienību un iekasētajām muitas nodevām parādītos kopējā ES muitas informācijas sistēmā.

Piemēram, lauksaimniecības jomā. Priekšnoteikums tiešo maksājumu saņemšanai un izmaksāšanai Latvijas zemniekiem no nākamā gada 1. maija ir administrēšanas un kontroles sistēmas izveide. Šīs sistēmas pamatā ir visu mājlopu, apsēto platību, ražības rādītāju uzskaite, uz kā pamata tiks aprēķināti un izmaksāti tieši maksājumi zemniekiem.

Tautas nobalsošana par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā paredzēta 2003. gada 20. septembrī. Ministru prezidents Einars Repše 16. janvārī parakstīja rīkojumu par vadības grupas izveidi Eiropas Savienības referenduma informācijas darba veikšanai. Vadības grupas uzdevums ir sniegt informāciju un veicināt diskusiju sabiedrībā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Par grupas vadītāju iecelta Ramona Umblija - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Humanitāro priekšmetu katedras vadītāja. Tajā darbosies arī Armands Gūtmanis - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks; Selga Laizāne - Biroja 2000 valdes priekšsēdētāja; Edvards Kušners - Eiropas integrācijas biroja direktors; Aldis Kušķis - 8. Saeimas deputāts; Roberts Ķīlis - Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors; Māris Steins - Saeimas Kancelejas direktors.