Vairot Baltijas jūras reģiona drošību

02.12.2014. 19:09

Situācijas raksturojums

Baltijas jūra kalpo par dabisku naftas pārvadājumu ceļu, it sevišķi no Krievijas. No 1995. – 2005.gadam Somu līcī naftas pārvadājumi ir palielinājušies četrkārtīgi. Pieaug sašķidrinātās dabas gāzes pārvadājumi. Intensīvie kravas pārvadājumi, jo īpaši grūtajos ziemas apstākļos, apdraud vidi. 2007.gadā Baltijas jūrā ir notikuši 120 kuģu negadījumi.

Baltijas jūras reģionā noziedzību ietekmē ekonomisko un sociālo apstākļu atšķirības reģionā, ar akcīzes nodokli apliekamo preču cenu atšķirības, reģiona atvērtība un viegla pieejamība. ES dalībvalstīm, kurām ir ES ārējās robežas, tas uzliek īpašu atbildību, jo īpaši pēc pievienošanās Šengenas telpai.

Minētā uzdevuma īstenošanai Rīcības plānā ir izvirzītas šādas prioritātes:

13.prioritāte – kļūt par vadošo reģionu jūras drošības jomā.

Koordinē – Somija un Dānija.

14.prioritāte – stiprināt drošību ārkārtas situācijās uz jūras un sauszemes.

Koordinē – Dānija.

15.prioritāte – samazināt pārrobežu noziedzību

Koordinē – Somija un Lietuva

Kontaktpersonas Latvijā