Seminārs Ārlietu ministrijā par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu un finansējumu

10.02.2015. 15:43

2010.gada 9.jūnijā Rīgā notika Ārlietu ministrijas un INTERACT punkta Turku kopīgi organizēts seminārs par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu. Tā mērķis bija informēt Latvijas nozaru ekspertus, uzņēmējus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus par iespējām attīstīt Stratēģijai atbilstošus reģionālās sadarbības projektus, īpaši pievēršoties finansējuma piesaistei.

Dalībniekiem seminārā tika sniegts ieskats par Stratēģijas Rīcības plāna īstenošanas koordinēšanu Latvijā, Eiropas Komisijas redzējumu par Stratēģijas īstenošanu un tehniskās palīdzības pieejamību, kā arī par iespējamo Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļu Investīciju bankas atbalstu. INTERACT punkta Turku eksperti informēja par dažādiem pieejamiem ES finanšu resursiem projektu īstenošanai Stratēģijas ietvaros.

Semināra ietvaros notika divas paralēlas sesijas atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem sadarbības mērķiem: - Vides ilgtspējība un drošība reģionā; - Reģiona labklājība, pieejamība un pievilcība. Semināra dalībnieki arī varēja iepazīties ar jau uzsākto reģionālās sadarbības projektu piemēriem un diskutēt par dažādiem risinājumiem ES un cita finansējuma piesaistei.

Plašāka informācija