Seminārs Ārlietu ministrijā par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam kā stimulu inovatīvai uzņēmējdarbībai

02.12.2014. 19:09

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam var kļūt par labu instrumentu valstu ekonomiskās attīstības līmeņu izlīdzināšanai, uzlabojot Latvijas pozīciju reģionā, tā 21.septembrī Latvijas Ārlietu ministrijā notikušajā seminārā ,,Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam – stimuls inovatīvai uzņēmējdarbībai’’ pauda semināra dalībnieki.

Diskusijā izskanēja viedokļi, ka tieši inovatīvai uzņēmējdarbībai ir atvēlēta liela nozīme reģiona valstu ekonomisko nevienlīdzību mazināšanai un mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācijai.

Semināra runātāji uzsvēra nepieciešamību ciešāk sadarboties gan valsts publisko iestāžu, gan arī biznesa klāsteru un universitāšu līmenī. Lai nenotiktu investīciju dublēšanās, minētajām institūcijām būtu jāspēj specializēties prioritārās nozīmes projektos. Līdz ar to uzaicinātie eksperti norādīja, ka finansējumam stratēģijas ietvaros ir jābūt mērķtiecīgākam, izvērtējot prioritātes un dodot iespēju izmantot vienlaikus vairākus finansējuma mehānismus. Dalībnieki secināja, ka Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem ir aktīvāk jāiesaistās stratēģijas prioritārās nozīmes projektos, meklējot partnerus dalībvalstīs apkārt Baltijas jūrai.

Semināra dalībnieki guva atziņu, ka Latvijā jau pastāv reāli veiksmes stāsti reģionālās sadarbības jomā, tomēr, lai varētu nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstību nākotnē, būtu svarīgi efektīvi koordinēt stratēģijas piedāvātās iespējas. Līdz ar to atbildīgās institūcijas tika aicinātas gatavoties nākamajai finanšu perspektīvai, uzsverot inovāciju nozīmīgo lomu.

Semināra mērķis bija veicināt Latvijas ministriju, pašvaldību un akadēmisko iestāžu izpratni par stratēģijas lomu reģionā un aktivizēt Latvijas uzņēmējus izmantot to  kā platformu reģionālās sadarbības projektu īstenošanai.

Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam kontekstā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas nozīmīgāko institūciju redzējumu inovatīvās uzņēmējdarbības jomā un Eiropas Komisijas rekomendācijām Eiropas Savienības struktūrfondu sadalē. Dalībniekiem bija iespēja gūt informāciju par reģionālās sadarbības labajiem piemēriem „zināšanu deficīta” novēršanā, kā arī iepazīt kaimiņvalstu sasniegumus un jaunākās tendences inovāciju jomā.

Ārlietu ministrija vēlas pateikt īpašu paldies semināra atbalstītājiem Latvijas Darba devēju konfederācijai un tās jaunajai vadītājai Līgai Meņģelsonei, kura bija semināra pirmās sesijas moderatore, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un tās vadītājai Innai Šteinbukai, kā arī viņas vietniekam Valdim Zagorskim, otrās sesijas moderatoram. Tāpat liels paldies arī INTERACT Point Turku projektu vadītājai Baibai Liepai, kura vadīja semināra trešo sesiju. Ministrija vēlas pateikties arī Eiroparlamenta deputātei Inesei Vaiderei par semināra ievadvārdiem un VASAB sekretariāta vadītājam Tālim Linkaitim par noslēguma secinājumu veidošanu. Semināra programmu ir iespējams apskatīties šeit.

Semināra organizēšana nebūtu bijusi iespējama bez plaša finansiālā atbalsta. To sniedza Eiropas Komisijas pārstāvniecība, Interract Point Turku un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

Pateicoties SIA ,,Lattelecom’’ nesavtīgajam atbalstam seminārs bija pieejams plašai publikai interneta tiešraidē.

Semināra video ieraksti atrodami šeit.

Atsevišķu semināra runātāju prezentācijas ir pieejamas zemāk:

Alasdair Reid

Juris Pūce

Akadēmiķis Leonīds Ribickis

Dr. phys. Māris Ēlerts

Sven Gunnar Edlund

Tadas Tumenas

Lilita Sparāne

Baiba Liepa

Dr. Kārlis Valters

Seminārā gūtās atziņas kalpos par pamatu materiāliem nākamajai stratēģijai veltītai augsta līmeņa sanāksmei, kas norisināsies ,,Baltic Development Forum’’ ietvaros Gdaņskā no 24. līdz 26.oktobrim.