Sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību

02.12.2014. 19:09

Situācijas raksturojums

Kopš 1990.-tajiem gadiem ir veiktas nozīmīgas investīcijas transporta savienojumos, tomēr joprojām reģiona austrumu krasts un ziemeļi ir pārāk izolēti no pārējās Eiropas Savienības. Baltijas jūras reģions aizvien plašāk kalpo par vārtiem uz Āziju.

Minētā uzdevuma īstenošanai Rīcības plānā ir izvirzītas šādas prioritātes:

10.prioritāte – uzlabot enerģētikas tirgu pieejamību, efektivitāti un drošību.Koordinē – Latvija un Dānija.

11.prioritāte – uzlabot iekšējos un ārējos transporta tīklus.Koordinē – Lietuva un Zviedrija.

12.prioritāte – saglabāt un nostiprināt Baltijas jūras reģiona pievilcību, īpaši izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības jomās.Koordinē

Sadarbība tūrismā – Meklenburgas-Priekšpomerānijas zeme (Vācija). Skat. plašāk.

Sadarbība veselības jomā – Ziemeļu dimensijas Publiskās veselības un sociālās labklājības partnerība.

Sadarbība izglītībā – Hamburgas pilsēta (Vācija).

Sadarbība citās jomās – Vācija

Kontaktpersonas Latvijā