2010.gada 23.-24.septembrī Rīgā notika 11.Baltijas Ekonomikas forums ''Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģija reģiona konkurētspējai''

02.12.2014. 19:09

Forums pulcēja reģiona politiķus, ekspertus un uzņēmējus plašākai diskusijai par Baltijas valstu gūto pieredzi, pārvarot globālo ekonomisko un finanšu krīzi, par iespējām un izaicinājumiem reģiona konkurētspējas celšanai Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros.

Foruma sesiju tēmas:

  • Baltijas valstu pieredze globālās finanšu un ekonomikas krīzes pārvarēšanā un turpmākie izaicinājumi. ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam loma reģiona konkurētspējas celšanā;
  • Eiropas Savienības Vienotā tirgus funkcionēšana Baltijas jūras reģionā;
  • Baltijas jūras reģiona pieejamības veicināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos transporta savienojumus;
  • Krīzes ietekme uz banku sektoru, gūtās mācības un turpmākie darbības scenāriji;
  • Zināšanu un inovāciju loma un nozīme ekonomiskajā attīstībā;
  • Finanšu resursu pieejamība izaugsmes veicināšanai.

BEF ietvaros notika Baltijas valstu premjerministru apaļā galda diskusija par pieredzi, kas gūta pārvarot globālo finanšu un ekonomisko krīzi, turpmākajiem izaicinājumiem un ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam lomu konkurētspējas veicināšanā. Diskusijā piedalījās Eiropas Komisijas reģionālās politikas komisārs Johaness Hāns un attīstības sadarbības politikas komisārs Andris Piebalgs.

Plašāka informācija