Sabiedrības informēšana

24.01.2020. 12:23

Ārlietu ministrija īsteno ES komunikācijas funkciju kopš 2010. gada 1. janvāra, pārņemot to no Valsts kancelejas. Ārlietu ministrija informē sabiedrību un rosina diskusiju par ES, koordinē ministriju komunikāciju aktivitātes un iesaista citus informācijas starpniekus sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā.

Šīs funkcijas ietvaros tiek īstenota arī sadarbība ar ES informācijas punktiem visā Latvijā  un uzturēta tīmekļa vietne www.es.gov.lv

Komunikācijas darbā Ārlietu ministrija sadarbojas ar Valsts kanceleju un ministrijām, Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, ES informācijas punktiem, Europe Direct informācijas centriem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem informācijas sniedzējiem – pašvaldībām, bibliotēkām, izglītības iestādēm.

Kopš 2002.gada Latvijā tiek organizēti Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumi. Plašāka informācija par informācijas sniedzēju forumiem atrodama šeit.

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTI

Ārlietu ministrija koordinē un atbalsta 31 ES informācijas punktu (ESIP) darbību Latvijas reģionos. ESIP darbojas Latvijas reģionu bibliotēkās, un to mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par ES.

Informācijas punktos ir pieejama plaša informācija un jaunākā literatūra par procesiem ES un Latvijas dalību tajā.

Lai informētu par ES aktualitātēm un apspriestu kopīgo sadarbību, ĀM organizē regulārus seminārus informācijas punktiem un bibliotekāriem.