NVO iesaiste ES jautājumos

02.12.2014. 19:09

Nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem ir iespēja iesaistīties Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā, paust un aizstāvēt savu viedokli ES līmenī. NVO ir nozīmīga loma ES likumdošanas procesa caurskatāmības un leģitimitātes nodrošināšanā. Ārlietu ministrija (ĀM) un vairākas Latvijas NVO ir noslēgušas sadarbības protokolu ES jautājumos. Šīs sadarbības ietvaros ĀM organizē regulāras tikšanās, diskusijas un seminārus NVO pārstāvjiem par ministrijas kompetencē esošajiem ES jautājumiem.

Nevalstiskā sektora iesaistīšanās ES lēmumu pieņemšanā

Ārlietu ministrijas un  nevalstisko organizāciju sadarbība ES jautājumos