Diskusija Valmierā

02.12.2014. 19:09

Diskusija par

Latvijas stratēģiju dalībai Eiropas Savienībā

Valmiera, 2006.gada 30.maijs,
piedalījās 50 dalībnieki

ĀM diskusijā pārstāvēja Valsts sekretāra vietniece A.Kurme un Otrās ES dalībvalstu un vispārējo politikas nodaļas vadītāja vietnieks E.Trumkalns.

Diskusija parādīja, ka Vidzemes reģiona iedzīvotājus šobrīd visvairāk satrauc izglītības un darba spēka pieejamības jautājumi, lauksaimniecības nākotne, reģionu līdzsvarota attīstība, ierēdņu zemā profesionalitāte, interpretējot ES likumdošanas normas daudzos gadījumos. Iedzīvotāji lūdza izskaidrot Latvijas nostājas tādos jautājumos kā ES Konstitucionālā līguma nākotne, ES un Krievijas attiecības.

Diskusiju dalībnieki ierosināja ĀM precizēt stratēģijā iekļautos formulējumus par reģionu attīstību, audivizuālās politikas attīstību, transporta infrastruktūras integrācijju Eiropas tīklos.