Diskusija Talsos

02.12.2014. 19:09

Diskusija par

Latvijas stratēģiju dalībai Eiropas Savienībā

Talsu Tautas nams, 2006.gada 19.aprīlis,
piedalījās 40 dalībnieki

 

ĀM diskusijā pārstāvēja Valsts sekretāra vietniece A.Kurme un Otrās ES dalībvalstu un vispārējo politikas nodaļas vadītāja vietnieks E.Trumkalns.

Diskusiju laikā tika apspriesti tādi aktuāli jautājumi kā nacionālo interešu aizstāvība un Latvijas tēla popularizēšana ārzemēs, Latvijas-Krievijas un ES-Krievijas attiecības, ES kopīgās enerģētikas politikas veidošana un Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšana, cukura reforma, Latvijas darbaspēka straujā emigrācija, izglītība, jauniešu integrācijas Latvijas darba tirgū problēmas (konkrēti – jauniešiem ar augstskolas izglītību sagādā grūtības atrast darbu bez iepriekšējas pieredzes).

Diskusijas dalībnieki ierosināja Stratēģijā akcentēt jauniešu izglītības un nodarbinātības jautājumus, lai novērstu jauniešu masveida izceļošanu no Latvijas.