Diskusija Rīgā

02.12.2014. 19:09

Diskusija par

Latvijas stratēģiju dalībai Eiropas Savienībā

Ķīpsalas izstāžu centrs, 2006.gada 21.aprīlis,
piedalījās 25 dalībnieki

ĀM diskusijā pārstāvēja Valsts sekretāra vieteniece A.Kurme un Otrās ES dalībvalstu un vispārējo politikas nodaļas vadītāja vietnieks E.Trumkalns.

Kopumā diskusijas dalībnieki pozitīvi novērtēja sagatavoto Stratēģijas projektu.

Diskusiju laikā ĀM saņēma vairākus priekšlikumus par to, kā pilnveidot dokumentu:

  • tika izteikta nepieciešamība akcentēt lielāku NVO un sociālo partneru iesaisti ES jautājumu apspriešanā un nacionālo pozīciju izstrādes procesā;
  • izskanēja viedokļi, ka Stratēģijā nepieciešams vairāk uzsvērt Latvijas ieguldījumu ES, ņemot vērā Latvijas pieredzi, ekspertīzi un salīdzinošās priekšrocības;
  • tika pausti viedokļi, ka plašāk vajadzētu izskaidrot Latvijas nostāju par ES nākotni.