Diskusija Rēzeknē

02.12.2014. 19:09

Diskusija par

Latvijas stratēģiju dalībai Eiropas Savienībā

Rēzeknes Augstskolā, 2006.gada 12.aprīlis,
piedalījās 80 dalībnieki

ĀM diskusijā pārstāvēja ministrs A.Pabriks, ES Departamenta direktors N.Popens, Otrās ES dalībvalstu un vispārējo politikas nodaļas vadītāja vietnieks E.Trumkalns.

Diskusijas laikā Latgales reģiona iedzīvotāji aktualizēja Latvijas attiecību ar Krieviju jautājumus, Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību vides jomā, vairākkārt tika uzsvērta nepieciešamība paredzēt Latgales reģionam kvotu (20% apjomā no visiem 2007.-2013. periodā pieejamiem ES finanšu līdzekļiem) ES līdzekļu apguvē reģionālās attīstības sekmēšanai. Vairāki iedzīvotāji norādīja uz nepieciešamību valdībai paredzēt īpašus nodokļu atvieglinājumus Latgales reģiona uzņēmējiem, lai sekmētu uzņēmējdarbības straujāku attīstību un vienlaicīgi arī samazinātu bezdarbu. Citi diskusijas dalībnieki apšaubīja RAPLM ieceres par attīstības centru izveidošanas pozitīvo ietekmi uz visa reģiona izaugsmi (bažas, ka visi līdzekļi sakoncentrēsies tikai reģiona centrā, bet ne vienmērīgi nonāks visā reģiona teritorijā). Izskanēja radikāls viedoklis neturpināt sniegt atbalstu lauksaimnieciskai ražošanai Latvijā, un turpmāk lauksaimniecību skatīt kā daļu no uzņēmējdarbības.

Diskusijas dalībnieku ierosinājumi Stratēģijas pilnveidošanai:

  • akcentēt vairāk Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības nozīmi;
  • pieminēt vēsturiskās atmiņas saglabāšanu;
  • precizēt sadaļas "Reģionu attīstība" formulējumus.