Diskusija Jelgavā

02.12.2014. 19:09

Diskusija par

Latvijas stratēģiju dalībai Eiropas Savienībā

Jelgavas rajona padome, 2006.gada 11.maijs,
piedalījās 50 dalībnieki

 

ĀM diskusijā pārstāvēja ministrs A.Pabriks, Otrās ES dalībvalstu un vispārējo politikas nodaļas vadītāja vietnieks E.Trumkalns.

Zemgales reģiona iedzīvotāji diskusiju laikā aktualizēja Latvijas attiecību ar Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju jautājumus, lūdza ĀM precizēt Lisabonas stratēģijas attīstības gaitu, interesējās par darbaspēka kustības jautājumiem (konkrēti – par iespējām Ukrainas iedzīvotājiem nodrošināt atvieglotu ieceļošanu Latvijā). Diskusiju centrā bija arī enerģētikas politikas jautājumi. Diskusiju ievērojamu daļu faktiski aizņēma viedokļu apmaiņa par Latvijas lauksaimniecības nākotni kontekstā ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānoto reformu. Iedzīvotāji uzskatīja par nepieciešamu LR valdībai turpināt sniegt atbalstu zemniekiem lauksaimniecības produkcijas ražošanai, neparedzot līdzšinējā atbalsta samazināšanu un novirzīšanu lauku attīstības mērķiem.