Latvijas stratēģija ES

02.12.2014. 19:09

Latvijas darbības prioritātes Eiropas Savienībā (ES) definē Ministru kabineta 2006.gada 6.novembrī apstiprinātais ziņojums "Latvijas dalība ES - pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013.". Tas rosina pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko piedāvā Latvijas dalība ES.

Latvijas dalības mērķis ES un prioritātes izriet no gūtajām atziņām pēc konsultācijām ar sabiedrību. Diskusijas ar iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām dokumenta sagatavošanas laikā parādīja, ka Latvijas sabiedrība par vissvarīgāko Latvijas dalības ES mērķi šobrīd atzīst iedzīvotāju labklājības celšanu.

Ziņojumā formulēti Latvijai veicamie uzdevumi ES, lai sekmētu nacionālā līmenī definēto prioritāšu (drošības, tiesiskuma un demokrātijas veicināšana, infrastruktūras uzlabošana, uzņēmējdarbības veicināšana, ilgtspējīgas attīstības sekmēšana u.c.) īstenošanu. Dokumentā sniegts skaidrojums par Latvijai pieejamiem un izmantojamiem ES instrumentiem attiecīgajā jomā. Tas sniedz pārskatu par kompetenču sadalījumu, t.i., izskaidro, kuri jautājumi galvenokārt risināmi nacionālā līmenī un kuri savukārt ES ietvaros. Izstrādātais dokuments paredzēts kā vadlīnijas visiem ar ES jautājumiem strādājošiem ekspertiem. Tas ir noderīgs informācijas avots arī katram Latvijas iedzīvotājam.

Lasiet arī: