Interneta saites

06.11.2019. 16:37

Darba sludinājumi ES institūciju mājaslapās:

 • ES Padome

http://ue.eu.int/showPage.asp?id=316&lang=en&mode=g

 • ES Komisija (darbs un stažēšanās)

http://europa.eu.int/epso/index_en.htm (EPSO mājas lapa)

http://www.europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm (stažēšanās)

 • Eiropas Kopienu tiesa:

http://curia.eu.int/en/instit/presentationfr/index_emplois_stag.htm

 • Eiropas Parlaments (stažēšanās)

http://www.europarl.eu.int/stages/default.htm

 • Eiropas Ombuds (stažēšanās)

http://www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/default.htm

 • ES Auditoru tiesa (Revīzijas palāta)

http://www.eca.eu.int/services/job/services_job_index_en.htm

 • Eiropas Centrālā banka

http://www.ecb.int/home/html/student.en.html (stažēšanās)

http://www.ecb.int/ecb/jobs/html/index.en.html (darba iespējas)

 • Eiropas Investīciju banka

http://www.eib.eu.int/jobs/

 • Eiropas Investīciju fonds

http://www.eif.eu.int/jobs/

 • Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja

http://www.esc.eu.int/pages/en/acs/trainees_en.htm (stažēšanās)

http://www.esc.eu.int/pages/en/acs/jobs_en.htm (darbs)

 • Eiropas Reģionu komiteja

http://www.cor.eu.int/en/cont/cont_rec.html (stažēšanās un darbs)

ES aģentūras

 • Aicinājums pieteikties Eiropas Elektronisko sakaru regulatora iestādes biroja (BEREC Office) vakancēm – pieteikšanās termiņš 02.12.2019. plkst. 12:00 (Rīgas laiks). 
 • BEREC Office - The Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 

http://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/

 • CEDEFOP - European Center for the Development of Vocational Training

http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp

 • EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

http://www.eurofound.eu.int/about/vacancies.htm 

 • Frontex - Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

http://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/open-selection-procedures/

 • EEA - European Evnironment Agency

http://org.eea.eu.int/organisation/jbs/index.html

 • ETF - European Training Federation

http://www.etf.eu.int/website.nsf?OpenDatabase&Content=http://www.etf.eu.int/website.nsf/pages/Home%20Page?opendocument&LAN=en

 • EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

http://www.emcdda.eu.int/index.cfm?fuseaction=public.html&sTemplate=contact&sLanguageISO=EN

 • EMEA - European Medicines Agency

http://www.emea.eu.int/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

 • OHIM- Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

http://oami.eu.int/en/office/admin/vacan.htm

 • EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work

http://agency.osha.eu.int/jobs/index_en.htm

 • CPVO - Community Plant Variety Office

http://www.cpvo.eu.int/default.php?res=1&w=800&h=510&lang=en&page=emploi/annonces.html

 • CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/vEmList?Openview&lst=ffet-5ywnvl&lstc=ffet-5ywnvm (darba iespējas)

http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/_/3BED51AFED5E0C93C1256E900040528F?opendocument (stažēšanās)

 • EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3e1c3319b03eb

 • EAR -European Agency for Reconstruction

http://www.ear.eu.int/jobs/jobs.htm

 • EFSA - European Food Safety Authority

http://www.efsa.eu.int/opportunities/recruitment/catindex_en.html

 • EMSA - European Maritime Safety Agency

http://www.emsa.eu.int/end179.html

 • EASA - European Aviation Safety Agency

http://www.easa.eu.int/recruit_en.html

 • ENISA - European Network and Information Security Agency

http://www.enisa.eu.int/recruitment/index_en.htm

Jauns portāls Eiropas Savienības mājas lapā

ES Komisija ir atklājusi jaunu portālu, kurā jaunieši (18-30 gadus veci) var iegūt informāciju par izglītību, kā arī darba iegūšanas iespējām Eiropas Savienības izglītības iestādēs.

http://www.europa.eu.int/youth

Saites uz darba sludinājumiem starptautiskās organizācijās

http://missions.itu.int/~italy/vanacies/vaclinks.htm

http://www.coe.int/T/E/Human%5FResrouces/jobs/11%5FLinks

http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/key/ypp

Gids darba meklētājiem Eiropā

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lv&langChanged=true

http://www.eurobrussels.com/index.php