Biežāk uzdotie jautājumi par Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības procesu

23.10.2020. 10:01

1. Kādu regulējumu paredz Izstāšanās līguma pārejas periods?

Izstāšanās līgums paredz pārejas periodu no breksita brīža līdz 2020. gada 31. decembrim.  Pārejas perioda laikā:

  • uz AK turpinās attiekties ES tiesiskais ietvars (acquis communautaire) un tā izmaiņas, kas tiks pieņemtas parejas perioda laikā, ieskaitot Eiropas Savienības Tiesas kontroli;
  • AK būs daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas savienības;
  • pārejas periodā uz AK saglabāsies ES starptautisko nolīgumu ietekme. Tas nozīmē, ka AK būs pienākums turpināt pildīt ar ES starptautisko līgumu uzņemtās saistības pārejas perioda laikā, taču ES nevarēs uzdot trešajām valstīm pienākumu turpināt saistības pret AK, jo, sākoties pārejas periodam, juridiski tā vairs nebūs ES dalībvalsts;
  • AK juridiski vairs nebūs ES dalībvalsts, tādējādi līdz ar izstāšanās no ES datumu vairs nepiedalīsies ES institūciju un aģentūru darbā un lēmumu pieņemšanā kā ES dalībvalsts.

Laikā ierobežots pārejas periods nepieciešams, lai pakāpeniski “atvienotu” AK no ES, sniegtu indivīdiem un uzņēmējiem laiku pielāgoties pārmaiņām. Pārejas perioda laikā ES un AK būs iespēja vienoties par turpmāko sadarbības formu jeb nākotnes attiecību līgumu.

 

2. Kādas pārmaiņas sagaida uzņēmējus, kas veic uzņēmējdarbību AK?

Pārejas perioda laikā līdz 2020. gada 31. decembrim uz AK turpinās attiekties ES tiesības un AK būs saistoši ES starptautiskie līgumi, t.sk. tirdzniecības līgumi. Šajā laikā AK joprojām būs daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas Savienības. Attiecīgi tirdzniecībā ar AK izmaiņas līdz 2020. gada beigām nav gaidāmas.

Savukārt pēc pārejas perioda beigām situācija mainīsies. Daži aspekti, kurus jāizvērtē, īpaši ar skatu uz pārejas perioda beigām:

Atbildība piegādes ķēdē
Saskaņā ar ES tiesību aktiem pēc pārejas perioda beigām preces no AK tiks uzskatītas par importa precēm. Attiecīgi uz tām attieksies importa noteikumi kā uz citu trešo valstu precēm.

Sertifikāti, licences un atļaujas
ES nozīmes sertifikāti, licences un atļaujas, kuras izdevusi AK iestāde vai AK bāzēta iestāde, vairs nebūs spēkā pēc pārejas perioda beigām. AK izdotiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām nepieciešams saņemt ekvivalentu kādā no 27 ES dalībvalstu iestādēmiestāžu izdotus sertifikātus, licences un atļaujas vai arī tos pārnest vai iegūt jaunus. Tāpat jāpievērš uzmanība Latvijā izdoto sertifikātu u.c. dokumentu derīguma termiņa izmaiņām AK pēc pārejas perioda beigām (piemēram, sociālās drošības jomā A1 sertifikāts).

Muitas procedūras, PVN un akcīzes nodokļi
Pēc pārejas perioda beigām muitas procedūras, PVN un akcīzes nodokļi precēm no AK tiks attiecināti kā uz precēm no trešajām valstīm.

Izcelsmes noteikumi
Eksportējot preces uz trešajām valstīm, ar kurām ES noslēgts Brīvās tirdzniecības līgums, uzņēmējiem iespējams saņemt atvieglotas tarifa likmes produktiem, kuru sastāvā ir noteikta daudzuma ES izcelsmes materiālu. Jāņem vērā, ka pēc pārejas perioda beigām AK izcelsmes materiāli vairs neklasificēsies kā ES izcelsmes, tādejādi ietekmējot iespēju galaproduktam klasificēties kā ES izcelsmes produktam.

Aizliegumi un ierobežojumi importa un eksporta precēm
ES stingri regulē atsevišķu produktu, piemēram, dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu un augu produktu, importu un eksportu uz trešajām valstīm. Atsevišķiem produktiem nepieciešamas speciālas atļaujas, piemēram, radioaktīviem materiāliem, atkritumiem, ķimikālijām. Pēc pārejas perioda beigām šāda veida produktiem, kas nāk no AK vai paredzēti eksportam uz AK, būs jāatbilst šiem noteikumiem, t.sk. aizliegumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz trešajām valstīm.

Personas datu apmaiņa
Šobrīd ES un AK starpā norit brīva personas datu apmaiņa, taču pēc pārejas perioda datu nodošanu ES un AK starpā regulēs ES tiesiskais ietvars par personas datu nodošanu trešajām valstīm. Šis ietvars piedāvā vairākas iespējas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm gadījumā, ja tiek nodrošinātas atbilstošas garantijas (saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un gadījumā, ka šādu garantiju nav - ja datu subjekts līguma izpildei ir devis nepārprotamu piekrišanu, līguma izpildei, likumīgu prasību izpildei vai būtisku sabiedrības interešu dēļ. 

Juridiskās saistības
Uzņēmumiem, kuriem noslēgti līgumi ar AK uzņēmumiem vai privātpersonām, ieteicams pārbaudīt līgumu, tostarp piemērojamā likuma un tiesas valsts noteikumus. Jāņem vērā, ka pēc pārejas perioda beigām, ar atsevišķiem Izstāšanās līgumā paredzētiem izņēmumiem, uz AK vairs neattieksies ES ietvaros saskaņotie tiesvedību procesuālie notikumi, tostarp atvieglota spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās.

Finansiālās saistības
Britu sterliņu mārciņas kursa pazemināšanās (pret eiro), tiešā veidā ietekmē Latvijas eksportētājus. Lai izvairītos no sterliņu māciņas kursa svārstību radītajiem riskiem un papildus izmaksām, eksportētāji var izmantot finanšu instrumentus. Minētās valūtas kursa svārstības varētu veicināt jaunu tirdzniecības ķēžu izveidi – jaunus piegādātājus un preču noietu caur/eksportu uz citām ES dalībvalstīm.

 

3. Latvijas pilsoņi AK

Lai pēc breksita turpinātu likumīgi uzturēties AK, Eiropas Savienības pilsoņiem  līdz 2021. gada 30. jūnijam jāpiesakās settled status vai pre-settled statusLasīt vairāk

Informācija par reģistrācijas sistēmu settled status un pre-settled status ir pieejama AK valdības mājas lapā angļu un latviešu valodā.

Tā kā pieteikšanos settled un pre-settled statusam administrē AK kompetentās iestādes, jautājumu un neskaidrību gadījumā iesakām sazināties ar AK Iekšlietu ministriju (Home Office):

  • Zvanot pa tālruni 0300 123 7379 (No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00; sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30 pēc AK laika). Ja šobrīd atrodaties ārpus AK, ar pilnu kontaktinformāciju varat iepazīties Home Office mājaslapā;
  • Uzdodot jautājumu tiešsaistē (online).

Skotijas teritorijā darbojas papildu programma ES pilsoņu atbalstam, ko finansē Skotijas valdība. Visi Skotijā dzīvojošie ES pilsoņi var saņemt praktisko palīdzību ar pieteikšanos settled un pre-settled statusam, zvanot uz tālruni 0800 916 9847, vai apmeklējot tuvāko Citizens Advice biroju.

Eiropas Komisijas informatīvs materiāls jautājumu un atbilžu formā