Stratēģija integrācijai ES

02.12.2014. 19:09


2000.gada 9. februārī Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas sēdē pieņēma Latvijas Republikas Stratēģiju integrācijai Eiropas Savienībā.

Stratēģija nosaka vadlīnijas Latvijas integrācijai ES. Tās uzdevums ir sekmēt vienotu valsts institūciju un sabiedrības izpratni un darbību ES jautājumos, nodrošināt integrācijas procesa nepārtrauktību un valsts ātru iestāšanos Eiropas Savienībā.

Dokuments ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas nacionālajām interesēm - nodrošināt valsts neatkarības un demokrātiskās sistēmas neatgriezeniskumu, ekonomisko un sociālo augšupeju, kultūras identitāti.

Stratēģijas dokumentā noteikti priekšnosacījumi sekmīgai valsts iestājai ES un izcelti tādi stratēģiski svarīgi integrācijas darbības virzieni, kā sabiedrības integrācija, ekonomiskā integrācija, nozaru, vides un reģionālā attīstība, labklājība, tieslietas un iekšlietas, kultūra un izglītība u.c.

Stratēģija integrācijai ES būs izpildīta, kad Latvija iestāsies Eiropas Savienībā.