Progresa ziņojumi

02.12.2014. 19:09


Eiropas Komisijas kārtējie ziņojumi

Kopš 1998.gada, atbilstoši ES Luksemburgas padomes 1997.gada lēmumam, Eiropas Komisijai sagatavo ikgadējus ziņojumus, kuros tiek analizēts kandidātvalstu progress ES iestāšanās kritēriju izpildē. Ziņojumi kalpoja par pamatu Eiropas Komisijas rekomendācijām ES Padomei iestāšanās sarunu uzsākšanai. Par informācijas avotiem Komisija izmanto gan kandidātvalstu sniegto informāciju, gan arī starptautisko institūciju pētījumus un publikācijas. (Papildinformācija)

Ziņojumi par Latviju (angļu valodā, Eiropas Komisijas mājas lapā, pdf faili):

Latvijas Nacionālie progresa ziņojumi

Nacionālais progresa ziņojums ir Latvija vērtējums par sasniegto gatavojoties dalībai ES. Tas ir viens no informācijas avotiem, ko izmanto Eiropas Komisija Kārtējā ziņojuma sagatavošanai. Ziņojumā ietverta informācija par paveikto ES iestāšanās kritēriju izpildē gada laikā (kopš iepriekšējā Komisijas ziņojuma).

Nacionālie progresa ziņojumi (angļu valodā, pdf faili):