Nacionālā programma integrācijai ES

02.12.2014. 19:09

Latvijas Nacionālā programma integrācijai Eiropas Savienībā nodrošina vienotu kontekstu Eiropas integrācijas politikas formulēšanai, izstrādei un īstenošanai Latvijā. Tā kalpo kā instruments šī procesa aktīvai vadīšanai visos valsts pārvaldes līmeņos.

Programmas teksts