Situācija sarunās

02.12.2014. 19:09

Situācija sarunās
(Sarunas slēgtas 13.12.2002)

Sarunu sadaļa:

Sarunu sadaļas atvēršanas datums

Sarunu sadaļas slēgšanas datums

01 Brīva preču kustība

Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 30.03.2001.

02 Brīva personu kustība

Atvērta 12.06.01.

Provizoriski slēgta 27.06.2001.

03 Brīva pakalpojumu kustība

Atvērta 21.11.00.

Provizoriski slēgta 12.06.01.

04 Brīva kapitāla kustība

Atvērta 14.11.00.

 Provizoriski slēgta 17.05.01.

05 Uzņēmējdarbības likumdošana

Atvērta 21.11.00.

Provizoriski slēgta 17.05.01.

06 Konkurences politika

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 28.11.01.

07 Lauksaimniecība

Atvērta 12.06.01.

Provizoriski slēgta 13.12.02. 

08 Zvejniecība

Atvērta 10.2000.

 Provizoriski slēgta 26.10.01.

09 Transporta politika

Atvērta 21.11.00.

Provizoriski slēgta 21.12.01.

10 Nodokļi

Atvērta 17.05.01.

 Provizoriski slēgta 11.06.02. 

11 Ekonomiskā un monetārā savienība

Atvērta 24.10.00.

Provizoriski slēgta 21.11.00.

12 Statistika

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 06.2000.

13 Sociālā politika

Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 12.06.01.

14 Enerģētika

 Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta

12.12.2001.

15 Rūpniecības politika

Atvērta 10.2000.

Provizoriski slēgta 10.2000.

16 Mazie un vidējie uzņēmumi

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 06.2000.

17 Zinātne un pētniecība

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 06.2000.

18 Izglītība un apmācības

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 06.2000.

19 Telekomunikācijas & Informāciju tehnoloģijas

 Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 22.04.2002.

20 Kultūra un audiovizuālā politika

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 30.03.2001.

21 Reģionālā politika un strukturālie instrumenti

Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 11.06.02.

22 Vide

Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 28.11.01.

23 Patērētāju un veselības aizsardzība

Atvērta 10.2000.

Provizoriski slēgta 10.2000.

24 Tieslietas un iekšlietas

 Atvērta 27.06.01.

  Provizoriski slēgta 11.06.02.

25 Muitas savienība

Atvērta 30.03.01.

Provizoriski slēgta 26.10.01.

26 Ārējie sakari

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 14.11.00.

27 Kopējā ārējā un drošības politika

Atvērta 03.2000.

Provizoriski slēgta 06.2000.

28 Finansu kontrole

Atvērta 17.05.01.

  Provizoriski slēgta 28.11.01.

29 Finanses un budžets

Atvērta 30.03.01.

  Provizoriski slēgta 13.12.02.

30 Institūcijas

Atvērta 22.04.02. 

Provizoriski slēgta 13.12.02.

31 Dažādi

Atvērta 08.11.02. 

 Provizoriski slēgta 13.12.02.