Attiecību hronoloģija

02.12.2014. 19:09

LATVIJA UN ES

Attiecību hronoloģija

2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991

2004

1. maijs

Latvija kļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti

24. marts – 8. aprīlis

Politiskās partijas iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai deputātu kandidātu sarakstus pirmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā

marts – aprīlis

Latvija izvirza savus kandidātus amatiem Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu tiesā, pirmās instances tiesā un Revīzijas palātā, kā arī pārstāvjus Eiropas Ekonomiskajā un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā

2003

5. novembris

Eiropas Komisija publicē Visaptverošo monitoringa ziņojumu par nākamajām ES dalībvalstīm. Monitoringa ziņojums, angļu val., PDF fails

30. oktobris

Saeima ratificē Latvijas Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai

20.septembris

Latvijas tauta referendumā atbalsta valsts iestāšanos ES – 66,97% nobalso par, 32,26% - pret iestāšanos ES.

15.septembris

Latvijas vēstnieks ES Andris Ķesteris iesniedz akreditācijas rakstu Eiropas Komisijas prezidentam Romano Prodi.

20. jūnijs

ES pašreizējo un nākamo dalībvalstu līderi Tesalonikos, Grieķijā pieņem no Eiropas Konventa ES Konstitucionālā līguma projektu un nolemj to nodot apstiprināšanai Starpvaldību konferencē

13. jūnijs

Eiropas Konvents vienojas par ES Konstitucionālā līguma projektu.

1. maijs

Kandidātvalstis iegūst novērotāja statusu ES institūcijās – 9 Latvijas deputāti kļūst par novērotājiem Eiropas Parlamentā, valdības un ministriju pārstāvji novērotāja statusā sāk piedalīties ES Ministru padomes sanāksmēs un darba grupās.

16. aprīlis

Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, premjerministrs Einars Repše, ārlietu ministre Sandra Kalniete un sarunu vadītājs Andris Ķesteris Atēnās Latvijas vārdā paraksta līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna Eiropas Savienības Pievienošanās līguma parakstīšanas ceremonijā Atēnās 2003. gada 16. aprīlī

2002 uz AUGŠU

13. decembris

Kopenhāgenas ES Padomes tikšanās laikā Latvija oficiāli noslēdz iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā. Iestāšanās līguma parakstīšana paredzēta 2003. gada 16. aprīlī Atēnās. Kā iestāšanās ES datums noteikts 2004. gada 1. maijs.

24.-25.novembris

Ārkārtas ES Padome Briselē apstiprina ES apņemšanos pabeigt iestāšanās sarunas ar 10 ES kandidātvalstīm, t.sk. Latviju, Kopenhāgenas ES padomē 12.-13.decembrī, un parakstīt iestāšanās līgumu 2003.gada aprīli.

18.novembris

ES Vispārējo lietu un ārējo attiecību padome nolemj, ka jaunās ES dalībvalstis tiks uzņemtas 2004.gada 1. maijā

9.oktobris

Eiropas Komisija publicē pēc kārtas sesto un pēdējo Progresa ziņojumu, kurā rekomendē slēgt iestāšanās sarunas ar Latviju līdz 2002.gada beigām

12. jūnijs

Latvija iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālo progresa ziņojumu. Pilns ziņojuma teksts, angļu val., PDF fails, 471 Kb.

12.jūnijs

Briselē notiek Latvijas-ES Asociācijas Komitejas piektā sanāksme

11.jūnijs Luksemburgā notiek kārtējā iestāšanās ES sarunu sanāksme ārlietu ministru līmenī. Latvija slēdz iestāšanās sarunas sadaļās "Nodokļi", "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija" un "Sadarbība tieslietās un iekšlietās".
22.aprīlis Latvija slēdz iestāšanās sarunas sadaļā "Telekomunikācijas un Informāciju tehnoloģijas".
21.-22.marts Briselē notiek otrā ES Konventa sanāksme.
28.februāris Briselē darbu sācis ES Konvents lai apspriestu ES nākotnes jautājumus. Pirmo reizi ES nākotnei nozīmīgu lēmumu apspriešanā pilnā mērā iesaistīti gan ES dalībvalstu un ES institūciju, gan arī kandidātvalstu pārstāvji.
19. februāris Briselē notiek Latvijas – Eiropas Savienības Asociācijas Padomes piektā sanāksme.
2001 uz AUGŠU
21. decembris Briselē notiek Latvijas iestāšanās Eiropas savienībā sarunu sanāksme sarunu vadītāju līmenī. Latvija slēdz iestāšanās sarunu sadaļu "Transporta politika"
12. decembris Briselē notiek kārtējā iestāšanās ES sarunu sanāksme ārlietu ministru līmenī. Sanāksmē tiek pieņemts lēmums par sarunu slēgšanu sadaļā "Enerģētika" un apstiprināta sarunu vadītāju līmenī panāktā vienošanās par sarunu slēgšanu piecās sadaļās: "Konkurences politika", "Zivsaimniecība", "Vide", "Muitas savienība" un "Finansu kontrole".
28. novembris Latvija slēdz iestāšanās ES sarunu sadaļas: "Konkurences politika", "Finansu kontrole" un "Vide".
13. novembris Eiropas Komisija apstiprina kārtējo Progresa ziņojumu par visām ES kandidātvalstīm un Paplašināšanās stratēģisko dokumentu.
Skatīt arī:
26. oktobris Latvija slēdz iestāšanās ES sarunu sadaļas "Muitas savienība" un "Zivsaimniecība"
29. jūnijs Latvija iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālo progresa ziņojumu. Skatīt arī:
27. jūnijs Briselē notiek kārtējā iestāšanās ES sarunu vadītāju sanāksme. Sanāksmē tika panākta vienošanās par sarunu slēgšanu sadaļā "Brīva personu kustība", kā arī tika atklātas sarunas sadaļā "Sadarbība tieslietās un iekšlietās".
13. jūnijs Rīgā notiek Latvijas-ES Asociācijas Komitejas ceturtā sanāksme
12. jūnijs Luksemburgā notiek kārtējā Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā Starpvaldību konferences sanāksme ministru līmenī. Ministri vienojās, par sekojošu sarunu sadaļu provizorisku slēgšanu: "Brīva pakalpojumu kustība", "Sociālā politika un nodarbinātība".
17. maijs Saeimā notiek "Eiropas Debates", kurām pamatā ir Ārlietu ministrijas sagatavotais Ziņojums par Stratēģijas integrācijā ES izpildi. Skatīt arī:
17. maijs Briselē notiek kārtējā iestāšanās ES sarunu vadītāju sanāksme. Sanāksmē tika panākta vienošanās par sarunu slēgšanu sadaļās "Brīva kapitāla kustība" un "Uzņēmējdarbības likumdošana" kā arī tika atklātas sarunas sadaļās "Nodokļi" un "Finansu kontrole".
30. marts Briselē notiek Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) sarunu sanāksme sarunu vadītāju līmenī. Šajā sanāksmē tika pieņemts oficiāls lēmums par sarunu uzsākšanu astoņās sadaļās, kā arī vienošanās par sarunu slēgšanu sadaļās "Brīvu preču kustība" un "Kultūra un audiovizuālā politika".
27. februāris Briselē notiek Latvijas-ES Asociācijas Padomes ceturtā sanāksme.
6. februāris Briselē notiek 6. Latvijas-ES Apvienotās Parlamentārās komitejas sanāksme. Skatīt arī:
2000 uz AUGŠU
18. decembris Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ārlietu ministrs Indulis Bērziņš iepazīstina ar Ziņojumu par Latvijas Republikas Stratēģijas integrācijai Eiropas Savienībā izpildi. Skatīt arī:
18. decembris Nicas ES Padomē tiek apstiprināts Eiropas Komisijas sagatavotais Paplašināšanās stratēģiskais dokuments. Skatīt arī:
21. novembris Briselē notiek kārtējā Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā Starpvaldību konferences sanāksme ministru līmenī. Ministri vienojās, par sekojošu sarunu sadaļu provizorisku slēgšanu: "Ekonomiskā un monetāra savienība", "Rūpniecības politika", "Patērētāju un veselības aizsardzība" un "Ārējie sakari".
14. novembris Briselē notiek Latvijas iestāšanās ES sarunu raunds sarunu vedēju vietnieku līmenī.
8. novembris Eiropas Komisija apstiprina kārtējo Progresa ziņojumu par visām ES kandidātvalstīm un Paplašināšanās stratēģisko dokumentu. Skatīt arī:
24. oktobris Briselē notiek Latvijas iestāšanās ES sarunu raunds sarunu vedēju vietnieku līmenī.
18.-19. septembris Rīgā notiek 5. Latvijas-ES Apvienotās Parlamentārās komitejas sanāksme. Skatīt arī:
13.-14. septembris Viļņā notiek Eiropas Savienības kandidātvalstu iestāšanās sarunu vadītāju un par ES jautājumiem atbildīgo vecāko amatpersonu tikšanās. Sanāksmē piedalījās arī Eiropas Komisijas, ES prezidentūras Francijas pārstāvji.
3. jūlijs Latvija iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālo progresa ziņojumu. Skatīt arī:
16. jūnijs Briselē notiek Latvijas-ES Asociācijas Komitejas trešā sanāksme.
14. jūnijs Luksemburgā notiek ES iestāšanās sarunu starpvaldību konferences sanāksme ministru līmenī. Sanāksmes laikā tiek apstiprināts 25.maijā panāktā vienošanās par piecu sarunu sadaļu slēgšanu.
25. maijs Briselē notiek kārtējais iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu raunds sarunu delegāciju vadītāju vietnieku līmenī, kura laikā provizoriski slēgtas sekojošas piecas sadaļas: Kopējā ārējā un drošības politika, Statistika, Izglītība un apmācības, Zinātne un pētniecība, Mazie un vidējie uzņēmumi.
28. marts Briselē notiek Latvijas iestāšanās ES sarunu raunds sarunu vedēju vietnieku līmenī.
15. februāris Briselē oficiāli tiek atklāta Starpvaldību konference Latvijas dalībai Eiropas Savienībā (Latvijas iestāšanās Eiropas savienībā sarunu atklāšana).
15. februāris Briselē notiek Latvijas-ES Asociācijas Padomes trešā sanāksme.
9. februāris Saeima apstiprina Latvijas Republikas Stratēģiju integrācijai Eiropas Savienībā. Skatīt arī:
31. janvāris – 1. februāris Briselē notiek 4. Latvijas-ES Apvienotās Parlamentārās komitejas sanāksme. Skatīt arī:
1999 uz AUGŠU
10.-11. decembris Helsinku ES padome nolemj uzsākt iestāšanās sarunas ar t.s. "otrās grupas" kandidātvalstīm, t.sk. Latviju.
13. oktobris Eiropas Komisija nāk klajā ar progresa ziņojumiem par 11 ES kandidātvalstīm. Ziņojuma kopsavilkumā Eiropas Komisija rekomendē uzsākt iestāšanās sarunas ar Latviju. Skatīt arī:
1. jūlijs Latvija iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālo progresa ziņojumu. Skatīt arī:
16. jūnijs Rīgā notiek Latvijas-ES Asociācijas Komitejas otrā sanāksme.
Pavasaris Tiek uzsākts ES tiesību un pienākumu kopuma izzināšanas procesa (acquis screening) otrais posms.
22. februāris Luksemburgā notiek otrā Latvijas-ES Asociācijas Padomes sanāksme.
25.-26. janvāris Briselē notiek 3. Latvijas-ES Apvienotās Parlamentārās komitejas sanāksme. Skatīt arī:
1998 uz AUGŠU
11.-12. decembris Vīnes ES padome nenolemj uzsākt iestāšanās sarunas ar t.s. otrās grupas valstīm.
4. novembris Eiropas Komisija nāk klajā ar progresa ziņojumiem par 11 ES kandidātvalstīm. Skatīt arī:
20. oktobris LR Ministru kabinets apstiprina Latvijas Stratēģiju integrācijai Eiropas Savienībā.
5.-6. oktobris Notiek otrā Eiropas Konferences sēde (iekšlietu un tieslietu jautājumi).
31. augusts Latvija iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālo progresa ziņojumu. Skatīt arī:
2.-3. jūnijs Rīgā notiek Latvijas-ES Parlamentārās komitejas otrā tikšanās.
3. aprīlis Briselē sarunu procesa ietvaros tiek uzsākts pirmais posms – ES tiesību ES tiesību un pienākumu kopuma izzināšanas process (acquis screening).
30. marts ES Briselē oficiāli uzsāk sarunu procesu ar jaunajām kandidātvalstīm. Eiropas Komisija iesniedz kandidātvalstīm "Pievienošanās Partnerības" dokumentu.
28. marts LR Ministru kabinets apstiprina atjaunoto III Nacionālo programmu integrācijai ES. Skatīt arī:
12. marts Londonā notiek pirmā Luksemburgas ES padomes izveidotās Eiropas Konferences sēde.
23. februāris Briselē notiek pirmā Latvijas-ES Asociācijas padomes sanāksme (izveidota saskaņā ar Asociācijas līgumu).
1. februāris Stājas spēkā Latvijas un ES Asociācijas līgums (Eiropas līgums). Skatīt arī:
1997 uz AUGŠU
Decembris LR Ministru kabinets izveido integrācijas procesa vadības un koordinācijas vienību – Vecāko amatpersonu sanāksmi.
12. decembris ES Luksemburgas padome nolemj iekļaut visas 11 ES kandidātvalstis uzņemšanas procesā.
3. novembris Rīgā savu pirmo sēdi notur Latvijas un ES kopīgā parlamentārā komisija. Skatīt arī:
27. oktobris Eiropas integrācijas padome apstiprina atjaunoto II Nacionālo programmu Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.
26. augusts LR Ministru kabinets apstiprina dokumentu "LR valdības memorands par Eiropas Komisijas dokumentu "Agenda 2000"" un valdības rīcības plānu integrācijas procesa intensificēšanai.
26. jūnijs Eiropas komisija publicē dokumentu "Agenda 2000 - Viedokli par kandidātvalstu pieteikumiem iestāties ES", kurā ietverti atzinumi par visām jaunajām kandidātvalstīm, tai skaitā Latviju un rekomendācijas par pievienošanās sarunu uzsākšanu. Skatīt arī:
16. jūnijs Darbu pabeidz starpvaldību konference un ES Amsterdamas Padome pieņem jauno ES līgumu.
20. maijs Tiek izveidota nevalstiska sabiedriskā organizācija "Eiropas kustība Latvijā".
Aprīlis Briselē tiek atklāta Latvijas pārstāvniecība ES, nodalot to no vēstniecības Beniluksa valstīs.
1996 uz AUGŠU
18. decembris LR Ministru kabinets apstiprina I Nacionālo programmu Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.
Septembris LR Ministru kabinets nolemj izveidot Tulkošanas un terminoloģijas centru.
26. jūlijs Latvija Eiropas Komisijas delegācijai Latvijā iesniedz atbildes uz vairāk kā 2000 jautājumiem.
Aprīlis Eiropas Komisija saskaņā ar ES Madrides Padomes lēmumu iesniedz Latvijai vairāk kā 2000 jautājumu.
2. aprīlis Rīgā notiek pirmā Latvijas un ES brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas sēde.
29. marts Turīnā sāk darbu starpvaldību konference.
Februāris LR Ministru kabinets izveido Eiropas integrācijas padomi.
Februāris Latvijā darbu sāk Eiropas Komisijas delegācija.
1995 uz AUGŠU
Decembris ES Madrides Padome uzdod Eiropas Komisijai sagatavot Viedokli par visām jaunajām kandidātvalstīm un nolemj sasaukt starpvaldību konferenci ES līguma darbības izvērtēšanai.
Novembris Saeimā tiek izveidota Eiropas lietu komisija.
27. oktobris Latvijas valdība iesniedz ES prezidējošajai valstij – Spānijai – pieteikumu par Latvijas vēlēšanos iestāties ES.
14. oktobris Visas LR 6.Saeimā pārstāvētās politiskās partijas paraksta Kopīgo deklarāciju par Latvijas integrāciju ES.
13. oktobris LR Valsts prezidents un Ministru prezidents paraksta Latvijas oficiālo lūgumu par uzņemšanu ES.
26. jūnijs ES Kannu Padome pieņem "Balto grāmatu" likumdošanas saskaņošanai, kas ES kandidātvalstīm nosaka pamatpasākumus visās iekšējā tirgus nozarēs un ierosina secību, kādā veicama likumdošanas tuvināšana.
12. jūnijs Tiek parakstīts Latvijas un ES asociācijas līgums (Eiropas līgums).
1. janvāris Stājas spēka Latvijas un ES brīvās tirdzniecības līgums.
1994 uz AUGŠU
Decembris ES Esenes Padome apstiprina jauno kandidātvalstu pirmsiestāšanās stratēģiju.
11. novembris Ministru Kabinets pieņem lēmumu par Eiropas integrācijas biroja izveidošanu.
18. jūlijs Latvija paraksta Brīvās tirdzniecības līgumu ar ES. Šis līgums stājas 1992.gada Līguma starp LR un EEK par tirdzniecību un komerciālo un ekonomisko sadarbību vietā.
9. maijs Latvija tiek uzņemta par Rietumeiropas Savienības asociēto partneri (Luksemburga, Kiršbergas deklarācija).
1993 uz AUGŠU
5. augusts Stājas spēkā līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Ekonomisko kopienu par attiecībām zvejniecības jomā.
Jūnijs ES Kopenhāgenas Padome apstiprina prasības jaunajām kandidātvalstīm, kas tām jāizpilda, lai varētu iestāties ES (Kopenhāgenas kritēriji):
  • demokrātiju nodrošinošo institūciju stabilitāte, likuma vara, cilvēktiesību, t.sk., minoritāšu tiesību ievērošana;
  • funkcionējošas tirgus ekonomikas darbība, kā arī spējas izturēt konkurenci Savienībā;
  • spējas uzņemties dalībvalsts pienākumus, t.sk., politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības uzdevumu realizēšanā.
5. maijs Noslēgts līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Ekonomisko kopienu par attiecībām zvejniecības jomā.
1. februāris Stājas spēkā līgums par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Latviju un Eiropas Savienību.
1992 uz AUGŠU
11. maijs Tiek parakstīts Līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Ekonomisko Kopienu par tirdzniecību un komerciālo un ekonomisko sadarbību, politiskā deklarācija.
1. janvāris Baltijas valstis tiek iekļautas PHARE programmā.
1991 uz AUGŠU
27. augusts Eiropas Komisija atzīst Baltijas valstu neatkarību.