NATO Rokasgrāmata

02.12.2014. 19:09

NATO Handbook 2001 / NATO ROKASGRĀMATA

(NATO informācijas un preses biroja 2001.gada publikācija)

Dalībvalstis  .PDF - 144Kb
1. Nodaļa: Kas ir NATO?  .PDF - 86Kb
2. Nodaļa: Alianses transformācija  .PDF - 164Kb
3. Nodaļa: Alianses attīstības process  .PDF - 179Kb
4. Nodaļa: Eiropas Drošības un aizsardzības identitāte  .PDF - 93Kb
5. Nodaļa: Alianses operacionālā loma miera uzturēšanā  .PDF - 166Kb
6. Nodaļa: Alianses loma ieroču kontroles jomā  .PDF - 76Kb
7. Nodaļa: Politika un lēmumu pieņemšana  .PDF - 127Kb
8. Nodaļa: Programmas un aktivitātes  .PDF - 134Kb
9. Nodaļa: Kopējo fondu resursi: NATO budžets un finansu pārvalde  .PDF - 104Kb
10. Nodaļa: Civilās organiszācijas un struktūras  .PDF - 127Kb
11. Nodaļa: Militārā organizācija un struktūras  .PDF - 80Kb
12. Nodaļa: Militārās komandstruktūras  .PDF - 149Kb
13. Nodaļa: Galveno NATO komiteju un sadarbības, partnerības un dialoga institūciju izskaidrojums  .PDF - 125Kb
14. Nodaļa: Organizāciju, aģentūru un citu pakļauto institūciju izskaidrojums  .PDF - 170Kb
15. Nodaļa: Plašāka drošības institūciju struktūra  .PDF - 195Kb
16. Nodaļa: Parlamentārās un nevalstiskās organizācijas  .PDF - 109Kb
Pielikums 1: Biežāk lietoto saīsinājumu skaidrojums  .PDF - 104Kb
Pielikums 2: Papildu informācijas avoti  .PDF - 61Kb
Pielikums 3: Hronologija  .PDF - 392Kb
Ziemeļatlantijas Līgums  .PDF - 92Kb
Ilustrācijas  .PDF - 99Kb

Avots: http://www.nato.int/docu/other/lv/latvian.htm