Jaunā NATO Stratēģiskā koncepcija

02.12.2014. 19:09

NATO's new Strategic Concept2009.gada aprīlī NATO valstu vadītāju sanāksmē Strasbūrā/Kēlē tika nolemts izstrādāt jaunu NATO Stratēģisko koncepciju. Tas ir augstākais NATO dokuments[1], un tas satur Alianses fundamentālo uzdevumu aprakstu. Kopš Latvijas iestāšanās NATO 2004.gadā Latvija pirmo reizi piedalās šāda līmeņa dokumenta izstrādē. Koncepcijas izstrādes mērķis ir konsolidēt un panākt vienotu sabiedroto sapratni par potenciālajiem drošības izaicinājumiem nākotnē. Definējot kopēju vīziju jaunā Stratēģiskā koncepcija kļūs par instrumentu, kas sabiedrotajiem ļaus atkārti apliecināt savstarpējās saistības un kopīgi stāties pretī 21.gadsimta izaicinājumiem, gan politiskā, gan militārā jomā.

Koncepcijas izstrādes process sadalīts trīs fāzēs: pārdomu fāze (līdz 2010.gada sākumam); konsultācijas fāze un pirmā projekta iesniegšana valdībām (līdz 2010.gada vasarai); sarunas ar dalībvalstīm, noslēguma fāze (līdz koncepcijas apstiprināšanai NATO valstu vadītāju sanāksmē 2010.gada rudenī). Procesa pārdomu un konsultāciju fāzes ietvaros darbojas 12 ekspertu grupa, kura strādā pie rekomendācijām priekš jaunās Stratēģiskās koncepcijas. Plānots, ka minētās rekomendācijas NATO Ģenerālsekretārs izmantos sagatavojot koncepcijas projektu. Viens no grupas pārstāvjiem, ir Baltijas valstu kopīgi izvirzītais vēstnieks Aivis Ronis (bijušais Latvijas vēstnieks ASV un Latvijas pastāvīgais pārstāvis NATO).

NATO ir izveidojis jaunai NATO Stratēģiskai koncepcijai veltītu mājas lapu. Visi interesenti ir aicināti paust savu viedokli par NATO nākotnes attīstību koncepcijai veltītā forumā.[1] politiski augstāks ir tikai Vašingtonas līgums