ES misijas un operācijas, kurās piedalās Latvija

08.01.2020. 13:34

 

 


ES Novērošanas misija Gruzijā (EUMM Georgia)

ES Novērošanas misija Gruzijā tika uzsākta 2008. gada 1. oktobrī. EUMM Georgia ir vienīgais Krievijas un Gruzijas 2008. gada 12. augustā parakstītās sešu punktu vienošanās par uguns pārtraukšanu starptautiskais novērotājs, tādējādi tai ir būtiska loma spriedzes mazināšanā konfliktā iesaistīto pušu starpā un situācijas stabilizācijā un normalizēšanā. Pašreizējais misijas mandāts ir spēkā līdz 2020. gada 14. decembrim.

Latvija atbalsta misiju ar cilvēkresursiem jau kopš tās izveides. Pašreiz darbu misijā veic 8 Latvijas civilie eksperti.

SAITE: EUMM Georgia mājas lapa: http://www.eumm.eu/

 


ES Padomdevēja misija civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine)

Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, 2014. gada 23. jūnijā ES Ārlietu padome konceptuāli vienojās izveidot ES Padomdevēja misiju civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine), lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā. Misija tika uzsākta 2014. gada 1. decembrī. Misija sniedz stratēģiskus padomus Ukrainas varas iestādēm gan centrālā, gan reģionālā līmenī civilā drošības sektora reformu stratēģiju izstrādē un ar to saistīto reformu īstenošanā. Misija sniedz padomus arī Ukrainas drošības dienestu reorganizācijas un restrukturizācijas jomā. Misijas galvenā mītne atrodas Kijevā. Papildus tai laika gaitā ir atklāti reģionālie biroji Ļvovā, Odesā un Harkovā. Misijas mandāts ir noteikts līdz 2021. gada 31. maijam.

Latvija piedalās misijā kopš 2015. gada. Šobrīd misijā darbu veic 8 civilie eksperti no Latvijas.

SAITE: EUAM Ukraine mājaslapa: http://www.euam-ukraine.eu/

 


ES bruņoto spēku apmācības misija Mali (EUTM Mali)

ES bruņoto spēku apmācības misija Mali tika izveidota 2013. gada 18. februārī, lai uzlabotu Mali bruņoto spēku operacionālās spējas un stiprinātu Mali politisko kontroli pār bruņotajiem spēkiem un palīdzētu atjaunot valsts teritoriālo integritāti. Misija veic Mali bruņoto spēku apmācību un īsteno padomdevēja funkcijas vadības un kontroles, loģistikas, cilvēkresursu, cilvēktiesību, starptautisko humanitāro tiesību, kā arī civiliedzīvotāju aizsardzības jautājumos. ES apmācības misija neiesaistās kaujas operācijās. Misijas mandāts ir spēkā līdz 2020. gada 18. maijam.

Latvijas dalību šajā misijā uzsāka 2013. gada aprīlī ar diviem karavīriem, bet šobrīd misijā atrodas 3 NBS karavīri, kuri veic Mali armijas vienību apmācību.

SAITE: EUTM Mali mājas lapa: http://www.eutmmali.eu/

 


ES militārā operācija Vidusjūrā (EUNAVFOR Med SOPHIA)

Lai palīdzētu novērst nelegālo migrāciju un pārtrauktu cilvēku kontrabandas tīklus Vidusjūras centrālajā daļā, Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā (2015. gada 22. jūnijā) ES Ārlietu padome pieņēma lēmumu par ES militārās operācijas Vidusjūrā EUNAVFOR Med Sophia uzsākšanu. Operācija tika uzsākta 2015.gada oktobrī. Misijas mandāts ir spēkā līdz 2020.gada 31. martam.

Lai atbalstītu ES militārās operācijas Vidusjūrā EUNAVFOR Med Sophia plānošanas procesu, Latvija ir nosūtījusi 1 militārpersonu darbam operācijas galvenajā štābā Romā.

SAITE: Eiropas Ārējā dienesta mājaslapa: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm