Divpusējie līgumi

2005

Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgums par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti

Noslēgšanas datums:
25.04.2005
Nozare:
Privilēģijas un imunitātes
Apstiprināts:
Saeima 15.09.2005
Statuss:
spēkā esošs 01.12.2005
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.154 28.09.2005
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

2004

Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgums par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesa nodrošināšanu

Noslēgšanas datums:
14.09.2004
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 10.02.2005
Statuss:
spēkā esošs 01.06.2005
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.36 02.03.2005
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dagnija Staķe- labklājības ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Robert Schuddeboom- ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

2002

Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības vienošanās par diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku apgādājamo personu nodarbinātību

Noslēgšanas datums:
27.05.2002
Nozare:
Darba atļaujas
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.04.2002
Statuss:
spēkā esošs 27.05.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.90 14.06.2002
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā

1997

Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līgums par savstarpējo administratīvo palīdzību atbilstošā muitas likumu piemērošanā un muitas pārkāpumu aizkavēšanā, izmeklēšanā un novēršanā

Noslēgšanas datums:
08.10.1997
Nozare:
Muitas jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 15.01.1998
Statuss:
spēkā esošs 01.05.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.16 22.01.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -----------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -----------------------------------------

1996

Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes nolīgums par jūras transportu

Noslēgšanas datums:
04.09.1996
Nozare:
Kuģošana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 07.08.1996
Statuss:
spēkā esošs 01.09.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.136 14.08.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -------------------------------------------

1994

Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
14.03.1994
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 26.01.1995
Statuss:
spēkā esošs 01.04.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.38 26.03.1994

Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Noslēgšanas datums:
14.03.1994
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 15.12.1994
Statuss:
spēkā esošs 29.01.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.151 28.12.1994

1993

Līgums starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti par gaisa satiksmi starp to teritorijām un aiz to robežām

Noslēgšanas datums:
25.03.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 24.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 01.03.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------