Divpusējie līgumi

2017

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā

Noslēgšanas datums:
29.09.2017
Nozare:
Izglītība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 28.03.2017
Statuss:
spēkā esošs 30.01.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.61 27.03.2019
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pavlo Kļimkins, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību

Noslēgšanas datums:
04.04.2017
Nozare:
Darba atļaujas
Apstiprināts:
Ministru kabinets 28.03.2017
Statuss:
spēkā esošs 08.12.2017
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.249 15.12.2017
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

2010

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru

Noslēgšanas datums:
15.12.2010
Nozare:
Ostu izmantošana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 14.12.2010
Statuss:
spēkā esošs 15.10.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.172 01.11.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Uldis Augulis, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Konstantīns Griščenko, ārlietu ministrs

2008

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanās par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumā par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

Noslēgšanas datums:
26.08.2008
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 22.01.2008
Statuss:
spēkā esošs 16.01.2009
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 03.03.2009
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  --------------------------------
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā.

2006

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru Kabineta līgums par sadarbību informatizācijas jomā

Noslēgšanas datums:
27.04.2006
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 25.04.2006
Statuss:
spēkā esošs 27.04.2006
Termiņš:
5 (skaitlis) gadi
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.75 16.05.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Štokenbergs- ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Viktors Bondars- Transporta un komunikāciju ministrs

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā

Noslēgšanas datums:
27.04.2006
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 12.10.2006
Statuss:
spēkā esošs 08.08.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.174 01.11.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ainars Baštiks- Bērnu un ģimenes lietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Viktors Baloga- Ārkārtēju situāciju un iedzīvotāju aizsardzības no Černobiļas katastrofas sekām lietu ministrs

2004

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums

Noslēgšanas datums:
05.10.2004
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 28.09.2004
Statuss:
spēkā esošs 01.02.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.12 19.01.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  A.Šlesers- Ministru prezidenta biedrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  A.Griščenko- ārlietu ministrs

Protokols, kurš pievienots partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu (PSN), par jauno dalībvalstu pievienošanos PSN un par PSN pielāgojumiem

Noslēgšanas datums:
29.04.2004
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
29.04.2004
Statuss:
pagaidu piemērošana 01.05.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.75 12.05.2005
Piezīmes:

Saskaņā ar Pievienošanās Akta ES 6. panta 2. daļu, Protokolus jauno dalībvalstu (tai skaitā, Latvijas) vārdā slēdz ES Padome.

Saskaņā ar Pievienošanās Akta ES 6. panta 6. daļu, līdz Protokola noslēgšanai un apstiprināšanai pagaidu piemērošana ir nolīgumam.


2003

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
07.11.2003
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 04.11.2003
Statuss:
spēkā esošs 26.11.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.195 08.12.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Sandra Kalniete - ārlietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Konstantīns Griščuks - ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanās par grozījumiem protokolā pie līguma par personu nodošanu un pieņemšanu

Noslēgšanas datums:
19.08.2003
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.08.2003
Statuss:
spēkā esošs 18.09.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.125 12.09.2003
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā

2001

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā

Noslēgšanas datums:
17.10.2001
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 30.05.2001
Statuss:
spēkā esošs 28.11.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.204 20.12.2007
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Vladimirs Makarovs - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vadims Griščenko - Valsts kodollietu pārvaldības komitejas priekšsēdētājs

2000

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par sadarbību terorisma, narkotisko vielu, psihotropo vielu, prekursoru nelegālās aprites un organizētās noziedzības apkarošanā

Noslēgšanas datums:
24.02.2000
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.02.2000
Statuss:
spēkā esošs 13.12.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.28 20.02.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas Valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Noslēgšanas datums:
24.02.2000
Nozare:
Tūrisms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 02.02.2000
Statuss:
spēkā esošs 24.02.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.102 21.03.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1998

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā

Noslēgšanas datums:
26.02.1998
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 07.05.1998
Statuss:
spēkā esošs 11.06.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.138 19.05.1998

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

Noslēgšanas datums:
26.02.1998
Nozare:
Lauksaimniecība
Apstiprināts:
Saeima 09.03.2000
Statuss:
nav spēkā 09.03.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.107 23.03.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Guntars Krasts, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Valērijs Pustovoitenko, Ministru prezidents

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

Noslēgšanas datums:
26.02.1998
Nozare:
Kuģošana
Apstiprināts:
Saeima 15.10.1998
Statuss:
spēkā esošs 26.08.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.308 23.10.1998

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

Noslēgšanas datums:
26.02.1998
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Ministru kabinets 24.02.1998
Statuss:
spēkā esošs 31.03.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.90 10.03.2000

1997

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
24.07.1997
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 01.10.1997
Statuss:
spēkā esošs 30.12.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.268 15.10.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

Noslēgšanas datums:
24.07.1997
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.07.1997
Statuss:
spēkā esošs 17.05.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.136 15.05.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
Piezīmes:
2008.gada 26.augusta Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanās par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumā par pilsoņu savstarpējiem braucieniem, stājās spēkā 16.01.2009

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par personu nodošanu un pieņemšanu

Noslēgšanas datums:
24.07.1997
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.07.1997
Statuss:
spēkā esošs 17.05.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.136 15.05.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1996

Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Ukrainas valdību par ēku kompleksa O.Kalpaka bulvārī 3 pārdošanu Ukrainai un zemes gabalu nodošanu bezmaksas lietošanā Rīgā un Kijevā diplomātisko pārstāvniecību vajadzībām

Noslēgšanas datums:
18.12.1996
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.07.1996
Statuss:
spēkā esošs 18.12.1996
Termiņš:
49 (skaitlis) gadi
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.120 16.07.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Anda Ābele- pagaidu pilnvarotā lietvede
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jurijs Rilačs- ārlietu ministra vietnieks

1995

Līgums starp Latvijas Republikas Valdību un Ukrainas Valdību par Latvijā un Ukrainā pastāvīgi dzīvojošo personu, kuras strādā otras līgumslēdzējas valsts teritorijā, nodarbinātību un

Noslēgšanas datums:
22.11.1995
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 22.11.1995
Statuss:
spēkā esošs 22.11.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.186 30.11.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
21.11.1995
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 06.11.1996
Statuss:
spēkā esošs 21.11.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.197 20.11.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
23.05.1995
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Saeima 21.12.1995
Statuss:
spēkā esošs 30.01.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.2 05.01.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

Noslēgšanas datums:
23.05.1995
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Ministru Padome 19.11.1992
Statuss:
spēkā esošs 17.06.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.89 23.05.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos

Noslēgšanas datums:
23.05.1995
Nozare:
Muitas jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 23.08.1995
Statuss:
spēkā esošs 07.01.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.137 08.09.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Līgums starp Latvijas Republiku un Ukrainu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās

Noslēgšanas datums:
23.05.1995
Nozare:
Tiesiskā palīdzība
Apstiprināts:
Saeima 12.10.1995
Statuss:
spēkā esošs 11.08.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.168 31.10.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par draudzību un sadarbību

Noslēgšanas datums:
23.05.1995
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 21.12.1995
Statuss:
spēkā esošs 22.05.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.2 05.01.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Guntis Ulmanis, Valsts Prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1992

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības protokols par tālāku finansu norēķinu kārtību starp Latvijas Republiku un Ukrainu

Noslēgšanas datums:
25.09.1992
Nozare:
Other
Statuss:
spēkā esošs 25.09.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -----------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ----------------------------

1991

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības nolīgums par savstarpējās tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības principiem 1992.gadā un turpmāko perspektīvu

Noslēgšanas datums:
29.11.1991
Nozare:
Ekonomiskā sadarbība
Apstiprināts:
29.11.1991
Statuss:
spēkā esošs 01.01.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 01.01.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  E. Zausājevs, ārējās tirdzniecības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  V. Lanovojs, Valsts ministrs

1990

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Padomju Sociālistiskās Republikas nolīgums par ekonomisko un kultūras sadarbību 1991.-1995.gadam

Noslēgšanas datums:
29.11.1990
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
29.11.1990
Statuss:
spēkā esošs 29.11.1990
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 29.11.1990
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ivars Godmanis, Ministru Padomes priekšsēdētājs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------