Divpusējie līgumi

2018

Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētas informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
16.02.2018
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.01.2018
Statuss:
spēkā esošs 16.02.2018
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.61 26.03.2018
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dzintars Rasnačs, tieslietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Rolfs Ernsts Šute, vēstnieks Latvijā
Piezīmes:
Šī Līguma spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Vācijas Federātīvās Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgums par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību

2011

Igaunijas,Somijas,Vācijas,Islandes, Latvijas, Lietuvas,Norvēģijas,Polijas,Krievijas un Zviedrijas vienošanās par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi

Noslēgšanas datums:
25.11.2011
Nozare:
Veselība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.11.2011
Statuss:
spēkā esošs 31.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

2003

Grozījumi 1995. gada 30.marta Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgumā par sadarbību organizētās noziedzības, terorisma un paaugstinātas bīstamības noziegumu apkarošanā

Noslēgšanas datums:
11.12.2003
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 09.12.2003
Statuss:
nav spēkā 09.12.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 09.12.2003
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

2002

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības jomā

Noslēgšanas datums:
12.06.2002
Nozare:
Izglītības telpa
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.12.2001
Statuss:
spēkā esošs 19.12.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 14.01.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Kārlis Greiškalns - izglītības un zinātnes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Eckart Herold - vēstnieks

2001

Papildprotokols 1993. gada 5. aprīlī parakstītajam līgumam starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
27.02.2001
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Saeima 28.06.2001
Statuss:
spēkā esošs 20.10.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.100 28.06.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Anatolijs Gorbunovs - satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Reinharts Krauss - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

1999

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
16.02.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.02.1999
Statuss:
spēkā esošs 17.08.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.60 03.03.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ----------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ---------------------------------------------

1998

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par personu atpakaļnodošanu / atpakaļuzņemšanu (Atpakaļuzņemšanas līgums)

Noslēgšanas datums:
16.12.1998
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 09.12.1998
Statuss:
spēkā esošs 01.02.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.15 20.01.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -------------------------------------------

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vienošanās par Vācijas Federatīvās Republikas valdības kompensācijām nacionālsociālistiskajā režīmā cietušajām personām Latvijā

Noslēgšanas datums:
27.08.1998
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.08.1998
Statuss:
spēkā esošs 27.08.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.280 29.09.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ----------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -----------------------------------------

1997

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vienošanās par ordeņu attiecību izveidošanu

Noslēgšanas datums:
08.09.1997
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.09.1997
Statuss:
spēkā esošs 08.09.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 08.09.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -----------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------

Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
21.02.1997
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 15.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 26.09.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.126 23.05.1997

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības Nolīgums par savstarpēju atbrīvošanu no nodokļiem starptautiskajos pārvadājumos ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
21.02.1997
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Saeima 08.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.10.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.121 16.05.1997

1996

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem

Noslēgšanas datums:
24.01.1996
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 15.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 30.06.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.126 23.05.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  --------------------------------------------

1995

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējais nolīgums par konsultācijām un sadarbību

Noslēgšanas datums:
14.09.1995
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 08.02.1996
Statuss:
spēkā esošs 12.04.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.35 24.02.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par sadarbību finansu jomā. DEG dalība Latvijas Investīcijas Bankas /LIB/ darbā un aizdevuma piešķiršana LIB

Noslēgšanas datums:
04.08.1995
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 16.05.1995
Statuss:
nav spēkā 16.05.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 16.05.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  I. Sāmīte, finanšu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ----------------------------------------

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgums par sadarbību organizētās noziedzības, terorisma un paaugstinātas bīstamības noziegumu apkarošanā

Noslēgšanas datums:
30.03.1995
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.08.1994
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.56 11.04.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  --------------------------------------------

1994

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Hansa Zaidela Fondu eV

Noslēgšanas datums:
14.02.1994
Nozare:
Other
Apstiprināts:
14.02.1994
Statuss:
spēkā esošs 14.02.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.42 07.04.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  -----------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ----------------------------------------------

1993

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par vācu skolotāju nosūtīšanu uz Latvijas skolām

Noslēgšanas datums:
19.09.1993
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru Padome 05.01.1993
Statuss:
spēkā esošs 04.10.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.77 21.09.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -----------------------------------------------

Kopīgā deklarācija par attiecību pamatiem starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku

Noslēgšanas datums:
20.04.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
20.04.1993
Statuss:
spēkā esošs 20.04.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 20.04.1993

Latvijas Republikas Valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgums par sadarbību kultūras jomā

Noslēgšanas datums:
20.04.1993
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru Padome 11.03.1993
Statuss:
pagaidu piemērošana 20.04.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 20.04.1993

Līgums starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
05.04.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 31.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 22.01.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.365 18.10.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis - satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Gunters Krause, satiksmes ministrs; Peter Rondorf, pagaidu lietvedis

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par jūras kuģniecību

Noslēgšanas datums:
05.04.1993
Nozare:
Kuģošana
Apstiprināts:
Ministru Padome 31.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 15.02.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 15.02.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andrejs Dandzbergs, jūras lietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Gunters Krause, Satiksmes ministrs; Peter Rondorf, pagaidu lietvedis

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par abpusēju kultūras un informācijas centru ierīkošanu un to darbību

Noslēgšanas datums:
05.02.1993
Nozare:
Other
Apstiprināts:
05.02.1993
Statuss:
spēkā esošs 05.04.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 05.04.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Raimonds Pauls, kultūras ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -----------------------------------------------

1992

Nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu viņu profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (nolīgums par viesstrādniekiem)

Noslēgšanas datums:
02.06.1992
Nozare:
Darba atļaujas
Apstiprināts:
02.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 02.06.1992

Nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē

Noslēgšanas datums:
02.06.1992
Nozare:
Darba atļaujas
Apstiprināts:
02.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 02.06.1992

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Frīdriha Ēberta Fondu

Noslēgšanas datums:
04.02.1992
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru Padome 25.02.1992
Statuss:
spēkā esošs 04.02.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 04.02.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jurgen Burckhardt, Fr. Ēberta Fonda izpildu direktors