Divpusējie līgumi

2014

Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
12.06.2014
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Saeima 09.10.2014
Statuss:
spēkā esošs 12.03.2015
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.209 22.10.2014
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Amaržargals Gansuhs, ceļu un transportu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem

Noslēgšanas datums:
12.06.2014
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.06.2014
Statuss:
spēkā esošs 06.09.2014
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.170 29.08.2014
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Luvsanvandans Bolds, ārlietu ministrs

2003

Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

Noslēgšanas datums:
01.07.2003
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 20.11.2003
Statuss:
spēkā esošs 18.03.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.169 02.12.2003
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Sandra Kalniete- ārlietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Ayurzana Isanjia- izglītības, kultūras un zinātnes ministrs