Divpusējie līgumi

1997

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās

Noslēgšanas datums:
13.06.1997
Nozare:
Tiesiskā palīdzība
Apstiprināts:
Saeima 01.10.1997
Statuss:
spēkā esošs 17.09.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.260 09.10.1997
Līguma parakstītāji:
  • Latvijas puse:
    Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
  • Otra līgumslēdzēja puse:
    Madeleine Albraigta, valsts sekretāre