Divpusējie līgumi

2005

Eiropas Ekonomikas Kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma Protokols attiecībā uz jauno dalībvalstu pievienošanos ES

Noslēgšanas datums:
04.05.2005
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Eiropas Savienības Padome 04.05.2005
Statuss:
spēkā esošs 01.08.2005
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.106 08.07.2005
Piezīmes:
Saskaņā ar Pievienošanās Akta ES 6. panta 2. daļu, Protokolus jauno dalībvalstu (tai skaitā, Latvijas) vārdā slēdz ES Padome.

2004

Latvijas Republikas valdības un Sanmarīno Republikas valdības līgums par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Noslēgšanas datums:
21.04.2004
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 08.04.2004
Statuss:
spēkā esošs 08.10.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.194 07.12.2004
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā