Divpusējie līgumi

2018

Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekret

Noslēgšanas datums:
28.05.2018
Nozare:
Kultūra
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.01.2016
Statuss:
spēkā esošs 29.12.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pawel Lewandowski, Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
Piezīmes:
Citi parakstītāji: Olli Kantanen, Somijas vēstnieks Latvijā; Kristian Svanes, Norvēģijas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis; Olga Andonieva, Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore; Annika Jagander, Zviedrijas vēstniece Latvijā

2017

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanās par grozījumiem Līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu

Noslēgšanas datums:
28.12.2017
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 22.03.2018
Statuss:
spēkā esošs 19.01.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.65 02.04.2018
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

2014

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanās par divpusējo sadarbību aizsardzības jomā

Noslēgšanas datums:
13.06.2014
Nozare:
Militārā sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 13.08.2013
Statuss:
spēkā esošs 20.02.2018
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.117 13.06.2018
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Tomass Siemoniak, Nacionālās aizsardzības ministrs

2013

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par abpusēju vīzu pārstāvību

Noslēgšanas datums:
13.02.2013
Nozare:
Konsulārie jautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 05.02.2013
Statuss:
spēkā esošs 15.03.2013
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.37 21.02.2013
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Rinkēvičs, Latvijas Republikas ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Radoslavs Sikorskis, Polijas Republikas ārlietu ministrs

2011

Igaunijas,Somijas,Vācijas,Islandes, Latvijas, Lietuvas,Norvēģijas,Polijas,Krievijas un Zviedrijas vienošanās par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi

Noslēgšanas datums:
25.11.2011
Nozare:
Veselība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.11.2011
Statuss:
spēkā esošs 08.01.2016
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

2006

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā

Noslēgšanas datums:
29.03.2006
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 28.03.2006
Statuss:
spēkā esošs 19.07.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.106 04.07.2007
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Kalvītis- Ministru Prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kazimežs Marcinkēvičs- Ministru Prezidents
Piezīmes:
Stājoties spēkā šim līgumam, spēku zaudē 1992.gada 1.jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību kultūras, izglītības un zinātnes jomā.

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

Noslēgšanas datums:
29.03.2006
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Saeima 12.10.2006
Statuss:
spēkā esošs 27.12.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.174 01.11.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Kalvītis- Ministru Prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kazimežs Marcinkēvičs- Ministru Prezidents

2003

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
26.02.2003
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 18.02.2003
Statuss:
spēkā esošs 01.07.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.88 02.06.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ģirts Valdis Kristovskis- aizsardzības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jerzy Szmajdzinski- aizsardzības ministrs

1999

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par jūras transportu

Noslēgšanas datums:
27.10.1999
Nozare:
Kuģošana
Apstiprināts:
Saeima 20.01.2000
Statuss:
spēkā esošs 09.03.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.29 01.02.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Anatolijs Gorbunovs - transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andrzej Grzelakowski - Transporta un jūras ekonomikas valsts sekretārs

1997

Vienošanās starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku par 1922.-1938.gados noslēgtajiem divpusējiem līgumiem

Noslēgšanas datums:
10.02.1997
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 08.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.07.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.121 16.05.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Dariusz Rosati - ārlietu ministrs

1994

Līgums starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās

Noslēgšanas datums:
23.02.1994
Nozare:
Tiesiskā palīdzība
Apstiprināts:
Saeima 26.01.1995
Statuss:
spēkā esošs 05.09.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.25 26.02.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Georgs Andrejevs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  -------------------------------------------------
Piezīmes:

Saskaņā ar 2012.gada 24.maija Polijas Republikas deklarāciju no minētā datuma 1996.gada 19.oktobra Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem prevalē pār 1994.gada 23.februāra Latvijas Republikas un Polijas Republikas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās.


1993

Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Noslēgšanas datums:
17.11.1993
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 10.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 30.11.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.137 24.11.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ojārs Kehris - ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Marks Borowski - finanšu ministrs

1992

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Noslēgšanas datums:
17.12.1992
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Augstākā Padome 30.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 12.08.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.14 05.04.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs

Konsulārā konvencija starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku

Noslēgšanas datums:
17.12.1992
Nozare:
Konsulārie jautājumi
Apstiprināts:
Augstākā Padome 30.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 20.10.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.473 29.12.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
01.07.1992
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Ministru Padome 03.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 11.01.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.1 03.01.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par civilo gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
01.07.1992
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 03.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 04.12.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.85 18.03.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību starp reģioniem un vietējām pašpārvaldēm

Noslēgšanas datums:
01.07.1992
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru Padome 04.08.1992
Statuss:
spēkā esošs 21.09.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.21 07.02.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs

Latvijas Republikas un Polijas Republikas nolīgums par draudzību un sadarbību

Noslēgšanas datums:
01.07.1992
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Augstākā Padome 08.12.1992
Statuss:
spēkā esošs 17.12.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.51 31.12.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kšištofs Skubiševskis - ārlietu ministrs