Divpusējie līgumi

2002

skat.Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes līgumā par abpusēju vīzu režīmas atcelšanu

Noslēgšanas datums:
19.06.2002
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 22.05.2002
Statuss:
spēkā esošs 01.07.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.105 12.07.2002
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

1998

skat. Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās padomes nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
28.02.1998
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Saeima 21.10.1998
Statuss:
spēkā esošs 09.12.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.331 04.11.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Vilis Krištopāns, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Maks Friedli, Transporta valdes direktors
Piezīmes:
Saskaņā ar Nolīguma 11.pantu tā noteikumi attiecas arī uz Lihtenšteinas hercogisti, kamēr tā ar Šveici ir saistīta ar vienotu muitas līgumu

1997

skat. Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuram nav uzturēšanās tiesību (atpakaļuzņemšanas līgums)

Noslēgšanas datums:
23.12.1997
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.11.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.01.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 08.01.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Roberts Jurdžs, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pierre Luciri, vēstnieks
Piezīmes:
Saskaņā ar Līguma 11.pantu visi šī līguma noteikumi tiek attiecīgi piemēroti arī attiecībās starp Latvijas Republiku un Lihtenšteinas Firstisti

skat. Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes līgums par abpusēju vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
23.12.1997
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.11.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.01.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 08.01.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs. ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pierre Luciri, vēstnieks
Piezīmes:
Saskaņā ar Līguma 11.pantu tas attiecas arī uz Lihtenšteinas Firstistes teritoriju un uz Lihtenšteinas pavalstniekiem