Divpusējie līgumi

2004

Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā

Noslēgšanas datums:
09.12.2004
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 02.06.2005
Statuss:
spēkā esošs 16.06.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.98 22.06.2005
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

2002

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību mazo un vidējo uzņēmumu jomā

Noslēgšanas datums:
12.11.2002
Nozare:
Ekonomiskā sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.04.2002
Statuss:
spēkā esošs 30.04.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.90 17.07.2003
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Sandra Kalniete - ārlietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Roberto Antonione - ārlietu ministrijas viceministrs

2000

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
05.12.2000
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 29.11.2000
Statuss:
spēkā esošs 01.04.2001
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.41 14.03.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Fernando Masone - ārlietu ministrs

1999

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Noslēgšanas datums:
03.02.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.02.1999
Statuss:
spēkā esošs 15.02.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.43 16.02.1999
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

1998

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības vienošanās par attiecību un kontaktu attīstību militārās sadarbības jomā

Noslēgšanas datums:
20.02.1998
Nozare:
Militārā sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 17.02.1998
Statuss:
spēkā esošs 30.04.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.90 17.06.2003
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Talavs Jundzis- aizsardzības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1997

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par personu atpakaļuzņemšanu

Noslēgšanas datums:
21.05.1997
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 21.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 07.11.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.309 28.11.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Patrizia Troia - valsts sekretāra vietniece ārlietu jautājumos

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Noslēgšanas datums:
21.05.1997
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 01.10.1997
Statuss:
spēkā esošs 16.06.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.268 15.10.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Patrizia Troia - valsts sekretāra vietniece ārlietu jautājumos

1996

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

Noslēgšanas datums:
23.10.1996
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 17.02.1997
Statuss:
spēkā esošs 04.04.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.58 26.02.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Grīnblats - izglītības un zinātnes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Uberto Pestalozza - Itālijas vēstnieks Latvijā

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
03.04.1996
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Saeima 26.09.1996
Statuss:
spēkā esošs 01.12.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.167 04.10.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Luigi Vittorio Ferraris -ārlietu ministrijas viceministrs

1994

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Itālijas Republikas valdību par ekonomisko, rūpniecisko un tehnisko sadarbību

Noslēgšanas datums:
16.03.1994
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 08.03.1994
Statuss:
spēkā esošs 01.08.1996
Termiņš:
10 (skaitlis) gadi
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.36 23.03.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Georgs Andrejevs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ---------------------------------------