Dalība starptautiskajās misijās un operācijās

23.02.2017. 17:40

Latvija ir aktīva un uzticama sabiedrotā Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) un Eiropas Savienībā (ES) un sniedz savu ieguldījumu stabilitātes un drošības nodrošināšanā: piedalās starptautiskajās operācijās, stiprina savas militārās un civilās krīžu vadības spējas, paaugstina finansējumu aizsardzībai, nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību citām valstīm, aktīvi divpusēji un daudzpusēji sadarbojas ar citiem partneriem.

Latvija piedalās gan Eiropas Savienības īstenotajās civilajās misijās un militārajās operācijās, gan arī NATO vadītajās militārajās operācijās, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) realizētajās misijās. Tāpat, paplašinot savu atbalstu starptautiskajiem miera uzturēšanas centieniem, Latvija 2016. gadā uzsāka dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) miera uzturēšanas operācijā.

Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros ES ir sekmīgi īstenojusi un īsteno civilās un militārās misijas. Pašreiz tiek realizētas 9 civilās misijas un 6 militārās operācijas, no kurām  Latvija piedalās 2 ES civilajās misijās, 2 militārās operācijās un 1 militārā apmācību misijā. Kopumā  KDAP misijās un operācijās ir nosūtīti 6 civilie eksperti un 5 NBS karavīri.

Kopā ar citām NATO dalībvalstīm Latvija piedalās NATO vadītajās starptautiskajās misijās un operācijās. Šobrīd Latvija ar savu militāro personālu piedalās NATO padomdevēja, apmācību un atbalsta misija Resolute Support Afganistānā.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) redzeslokā ir politiski militārie, ekonomiskie, vides un cilvēka drošības jautājumi. EDSO īsteno misijas konfliktu novēršanas, krīzes pārvaldības un pēckonfliktu situācijas stabilizācijas jomās. Pašlaik EDSO īsteno misijas Dienvidaustrumu un Austrumeiropā, Dienvidkaukāzā un Centrālāzijā. Kopš 2014. gada Latvija piedalās EDSO speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, pašlaik ar 6 civiliem ekspertiem.

Skatīt vairāk:

Latvijas dalība NATO operācijās

Latvijas dalība ES misijās un operācijās

Citas starptautiskās misijas un operācijas

EDSO misijas
ANO misijas

Latvijas dalība NATO operācijās

2010. gadā tika apstiprināta jaunā NATO Stratēģiskā koncepcija, kurā uzsvērta nepieciešamība īstenot visaptverošu pieeju krīžu un operāciju jautājumos. NATO dalībvalstis ir apņēmušās iespēju robežās aktīvi iesaistīties krīžu novēršanā, pārvaldībā, situācijas stabilizēšanā pēc konflikta un rekonstrukcijas atbalstīšanā. Lai to realizētu, NATO veic visa veida krīzes pārvaldības operācijas – sākot no kaujas un miera uzturēšanas misijām, apmācību veikšanas un loģistikas sekmēšanas un beidzot ar novērošanu un humānās palīdzības sniegšanu.

Šobrīd Latvija ar savu militāro personālu piedalās NATO padomdevēja, apmācību un atbalsta misijā Resolute Support Afganistānā.  Iepriekš Latvija ir piedalījusies arī NATO vadītajās misijās Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā un Irākā.

Saite:

Resolute Support misija Afganistānā

2015. gada 1. janvārī Afganistānā tika uzsākta NATO padomdevēja, apmācību un atbalsta misija Resolute Support.  Šī misija nomainīja Starptautisko drošības atbalsta spēku operāciju (ISAF – International Sucurity Assistance Force), kas vairāk nekā desmit gadus sniedza nozīmīgu atbalstu Afganistānas drošības veicināšanas un stabilizācijas procesā.

Resolute Support misijas mērķis ir sniegt atbalstu Afganistānas valdībai un Nacionālajiem Aizsardzības un drošības spēkiem drošības garantēšanā, Afganistānas valdībai pārņemot pilnu atbildību par drošību visā valstī.

Saskaņā ar Saeimas nolemto, Latvija misijā piedalās ar līdz 30 militārpersonu lielu skaitu (šobrīd mandāts līdz 2020. gada 31. decembrim). NBS karavīri misijā pilda padomdevēja un dažāda līmeņa štāba virsnieku un instruktoru amatus Mazarešarifā valsts ziemeļos, kā arī Afganistānas galvaspilsētā Kabulā.

Papildus dalībai Resolute Support misijā Latvija no 2015. līdz 2020. gadam piedalās arī ar finansējumu starptautisko partneru kopīgajā fondā Afganistānas Nacionālo Aizsardzības un drošības spēku atbalstam.

Resolute Support misija, kā arī starptautisko partneru kopīgais fonds Afganistānas Aizsardzības un drošības spēku atbalstam ir būtiska starptautiskā atbalsta Afganistānai sastāvdaļa, sniedzot ieguldījumu tālākas drošības un stabilitātes veicināšanā Afganistānā pēc ISAF operācijas pabeigšanas 2014. gada beigās. ISAF operācijā Latvija piedalījās no 2003. gada februāra līdz pat šīs operācijas pabeigšanai 2014. gada decembrī. 

Saites:

 NATO operācija Kosovā (KFOR – Kosovo Force)

NATO operācija Kosovā tika uzsākta 1999. gada 12. jūnijā. Šobrīd KFOR spēkos ir aptuveni 4600 militārpersonu, kas turpina uzturēt drošu vidi visā Kosovas teritorijā un nepieciešamības gadījumā KFOR spēki ir gatavi sniegt atbalstu Kosovas policijai un Eiropas Savienības Tiesiskuma varas misijai Kosovā (EULEX KOSOVO).

Izvērtējot drošības situācijas stabilitāti Kosovā, kā arī Kosovas policijas un ES misijas spējas uzņemties atbildību un kontroli pār drošības situāciju valstī, kopš 2010. gada sākuma tika uzsākta pakāpeniska KFOR spēku samazināšana. Drošības situācijai Kosovā saglabājoties mierīgai un palielinoties Kosovas drošības spēku (Kosovo Security Force) spējām, plānots turpināt NATO karavīru skaita pakāpenisku samazinājumu.

Latvija operācijā Kosovā piedalījās no 2000. līdz 2009. gadam. Ņemot vērā pakāpenisku drošības situācijas stabilizāciju Kosovā, 2009. gadā Latvijas Aizsardzības ministrija pieņēma lēmumu pārtraukt dalību operācijā.

Saites:

Latvijas dalība ES misijās un operācijās

Eiropas Savienība (ES) sniedz nozīmīgu ieguldījumu starptautisko krīžu noregulēšanā. Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros ES ir sekmīgi īstenojusi un īsteno civilās un militārās misijas. Pašreiz tiek realizētas 9 civilās misijas un 6 militārās operācijas Āzijā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Dienvidkaukāza un Rietumbalkānu reģionos. Ņemot vērā nestabilitāti Āfrikas kontinentā, jo īpaši ES dienvidu robežas tuvumā esošajās Ziemeļāfrikas valstīs, ES fokusējas uz situācijas stabilizēšanu šajā reģionā.

 Šobrīd ES īsteno šādas KDAP civilās misijas:

 • ES Novērošanas misija Gruzijā (EUMM Georgia);
 • ES Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX Kosovo);
 • ES Robežu atbalsta misija Rafā (EUBAM Rafah);
 • ES Policijas un likuma varas misija Palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)
 • ES Robežu atbalsta misiju Lībijā (EUBAM Libya),
 • ES Padomdevēja un apmācību misija terorisma un organizētās noziedzības apkarošana Nigērā (EUCAP SAHEL Niger);
 • ES civilā misija Āfrikas raga reģiona valstu jūras spēju veidošanai (EUCAP Somalia)
 • ES civilā misija Mali iekšlietu struktūru atbalstam (EUCAP SAHEL Mali);
 • ES Padomdevēja misiju civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine).

Tāpat ES īsteno šādas KDAP militārās operācijas:

 • ES militārā operācija Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR ALTHEA),
 • ES militārā jūras operācija pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR Atalanta),
 • ES drošības spēku apmācības  misija Somālijā (EUTM Somalia),
 • ES bruņoto spēku apmācības misija Mali (EUTM Mali),
 • ES militārā padomdevēja misija Centrālāfrikas Republikā (EUMAM RCA),
 • ES militārā operācija Vidusjūrā (EUNAVFOR Med Sophia).

Latvija piedalās un sniedz atbalstu šādās ES misijās: 

 • Latvijas eksperti ir nosūtīti trijās civilajās misijās:
  • ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia – 3 eksperti)
  • ES Padomdevēja misijā civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine - 3 eksperti) ,
 • militārajās operācijās :
  • ES bruņoto spēku apmācības misijā Mali  (EUTM Mali – 3 karavīri),
  • ES militārā jūras operācijā pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR Atalanta – 1 karavīrs)
  • ES militārajā operācijā Vidusjūrā (EUNAVFOR Med Sophia - 1 karavīrs).

Iepriekš Latvija ar saviem cilvēkresursiem atbalstīja arī tādas ES īstenotās civilās misijas kā tiesiskuma misija Kosovā (EULEX Kosovo) un Eiropas Komisijas finansētā misija Moldovas – Ukrainas robežsardzes atbalstam (EUBAM Moldova and Ukraine). Tāpat arī Latvija ir piedalījusies četrās misijās, kuru darbība jau ir noslēgusies – policijas misija Afganistānā (EUPOL Afghanistan), policijas misijā Bosnijā un Hercegovinā (EUPM BiH), likuma varas misijā Gruzijā (EUJUST THEMIS Georgia) un integrētā likuma varas misija Irākā (EUJUST LEX Iraq). Latvija ir sniegusi atbalstu militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR ALTHEA BiH), kā arī ES militārajai operācijai Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA), kurā piedalījās 38 karavīri.

Kopš 2008. gada ir spēkā ES Padomes lēmums 2008/975/KĀDP par ES militāro operāciju finansēšanas mehānismu ATHENA, ar kuru tiek pārvaldītas ES militāro operāciju kopējās izmaksas ārpus KDAP kopējā budžeta, un saskaņā ar šo mehānismu visas ES dalībvalstis, t.sk. Latvija, veic finansiālas iemaksas visu ES militāro operāciju īstenošanai. Tādējādi Latvija sniedz finansiālu ieguldījumu gan tajās ES militārajās operācijās, kurās ir iesaistīta ar saviem cilvēkresursiem, gan arī tajās operācijās, kurās Latvija ar cilvēkresursiem nepiedalās.

Saite:

Civilās misijas

ES Novērošanas misija Gruzijā (EUMM Georgia)

ES Novērošanas misija Gruzijā tika uzsākta 2008. gada 1. oktobrī. EUMM Georgia ir vienīgais Krievijas un Gruzijas 2008. gada 12. augustā parakstītās sešu punktu vienošanās par uguns pārtraukšanu starptautiskais novērotājs, tādējādi tai ir būtiska loma spriedzes mazināšanā konfliktā iesaistīto pušu starpā un situācijas stabilizācijā un normalizēšanā. Pašreizējais misijas mandāts ir spēkā līdz 2018. gada 14. decembrim.

Latvija atbalsta misiju ar cilvēkresursiem jau kopš tās izveides. No Latvijas misijā galvenokārt ir darbojušies Iekšlietu ministrijas pārraudzīto nozaru eksperti, lai gan misijas sagatavošanā 2008. gada 2. pusē ir piedalījies arī civilais eksperts no Ārlietu ministrijas. Pašreiz darbu EUMM Georgia sastāvā turpina trīs civilie eksperti.

Saites:

ES Padomdevēja misiju civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine)

Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, 2014. gada 23. jūnijā ES Ārlietu padome konceptuāli vienojās izveidot ES Padomdevēja misiju civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine), lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā. Lēmumu par misijas izveidošanu ES Ārlietu padome pieņēma 2014.gada 22.jūlijā. Misija tika uzsākta 2014. gada 1. decembrī. Misijas mandāts ir noteikts līdz 2017. gada 30. novembrim.

 EUAM galvenā mītne atrodas Kijevā, misija tajā uzsāka darbu 2015. gada martā. Misijā piedalās trīs Latvijas civilie eksperti: vecākais padomnieks prokuratūras jautājumos, vecākais padomnieks stratēģiskās komunikācijas jautājumos un administratīvā misijas vadītāja palīgs.

Saite:

Militārās operācijas

ES Apmācības misija Mali (EUTM Mali)

2012. gada martā Āfrikas valstī Mali notika valsts apvērsums, un ievērojami pasliktinājās drošības un politiskā situācija valstī. Situācija saasinājās 2013. gada sākumā, kad kaujinieku grupas uzsāka strauju virzību no valsts ziemeļiem uz galvaspilsētu Bamako, kas atrodas valsts dienvidu daļā. 2013. gada 11. janvārī konflikta risināšanā iesaistījās Francija, lai nepieļautu kaujinieku grupu tālāku virzību.

ES apmācības misija Mali tika izveidota 2013. gada 18. februārī, lai uzlabotu Mali bruņoto spēku operacionālās spējas un stiprinātu Mali politisko kontroli pār bruņotajiem spēkiem un palīdzētu atjaunot valsts teritoriālo integritāti. Misija veic Mali bruņoto spēku apmācību un īsteno padomdevēja funkcijas vadības un kontroles, loģistikas, cilvēkresursu, cilvēktiesību, starptautisko humanitāro tiesību, kā arī civiliedzīvotāju aizsardzības jautājumos. ES apmācības misija neiesaistās kaujas operācijās.

Misijas mandāts ir spēkā līdz 2018. gada 18. maijam.  

Latvijas dalību šajā misijā uzsāka 2013. gada aprīlī ar diviem karavīriem, bet šobrīd misijā atrodas 3 NBS karavīri, kuri veic Mali armijas vienību apmācību.

Saites:

ES Jūras operācija pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR ATALANTA)

ES uzsāka militāro jūras operāciju ATALANTA 2008. gada decembrī. Operācijas uzdevums ir sniegt atbalstu to kuģu aizsardzībai, kas nogādā humāno palīdzību Somālijai ANO Pasaules pārtikas programmas ietvaros, kā arī citiem kuģiem pie Somālijas krastiem, novēršot pirātisko uzbrukumu draudus. Šajā operācijā ATALANTA kuģi nodrošina kuģu konvojus un kuģu apsardzes vienības, kā arī ir izveidots Āfrikas raga kuģošanas drošības centrs, kas reģionā esošajiem kuģiem sniedz informāciju par pirātu apdraudētajiem rajoniem.

Operācijas pašreizējais mandāts ir spēkā līdz 2018. gada decembrim.

Latvija šajā operācijā piedalās kopš 2011. gada. Šobrīd operācijā nosūtīta 1 Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) amatpersona - NBS Jūras spēku flotiles instruktors, kas izvietots  uz Spānijas jūras spēku kuģa Somālijas piekrastē.

Saskaņā ar ATHENA mehānismu (finanšu mehānisms, ar kuru tiek pārvaldītas ES militāro operāciju kopējās izmaksas ārpus Kopējās drošības un aizsardzības politikas kopējā budžeta) Latvija sniedz finansiālu ieguldījumu arī operācijas kopējā budžetā.

Saites:

 • ES Jūras operācijas pie Somālijas krastiem EU NAVFOR ATALANTA mājas lapa: http://eunavfor.eu/

ES militārā operācija Vidusjūrā (EUNAVFOR Med SOPHIA)

Lai palīdzētu novērst nelegālo migrāciju un pārtrauktu cilvēku kontrabandas tīklus Vidusjūras centrālajā daļā, Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā (2015. gada 22. jūnijā) ES Ārlietu padome pieņēma lēmumu par ES militārās operācijas Vidusjūrā EUNAVFOR Med Sophia uzsākšanu. Operācija izveidota un uzsākta, balstoties uz Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos F.Mogerīni 2015. gada 23. aprīļa ārkārtas Eiropadomē pausto aicinājumu nekavējoties uzsākt gatavošanos iespējamai ES Kopējās drošības un aizsardzības politikas operācijai, kuras mērķis būtu pārtvert un iznīcināt cilvēku kontrabandai paredzētos kuģus.

EUNAVFOR Med ir paredzētas 4 operācijas fāzes:

 1. migrācijas ceļu identificēšana un novērošana,
 2. kontrabandistu kuģu pārtveršana, apturēšana un pārmeklēšana,
 3. kuģu iznīcināšana un
 4. operācijas izbeigšana.

2015. gada 7. oktobrī tika uzsākta operācijas otrā fāze, kas ietver cīņu ar cilvēktirdzniecību un nelegālās migrācijas plūsmu organizatoriem no Ziemeļāfrikas.

Kopš 2016.gada 30.augustā ES atbalstīja   divu papildus uzdevumu iekļaušanu EUNAVFOR Med mandātā: (1) Lībijas krasta apsardzes un jūras spēku apmācība un kapacitātes celšana, un (2) ANO ieroču embargo ieviešanas sekmēšana starptautiskajos ūdeņos pie Lībijas krastiem. 

Lai atbalstītu ES militārās operācijas Vidusjūrā EUNAVFOR Med Sophia plānošanas procesu, Latvija ir nosūtījusi vienu militārpersonu darbam operācijas galvenajā štābā Romā.

Misijas mandāts ir spēkā līdz 2017.gada jūnijam.

Saite:

Citas starptautiskās misijas un operācijas

EDSO misijas

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) redzeslokā ir politiski militārie, ekonomiskie, vides un cilvēka drošības jautājumi. Sadarbībā ar pārstāvjiem no ANO un citām starptautiskajām organizācijām, EDSO īsteno misijas konfliktu novēršanas, krīzes pārvaldības un pēckonfliktu situācijas stabilizācijas jomās. Pašlaik EDSO īsteno misijas Dienvidaustrumu un Austrumeiropā, Dienvidkaukāzā un Centrālāzijā.

Latvija kopumā kopš 1999. līdz 2009. gada vidum periodiski piedalījās EDSO novērotāju misijās, savus novērotājus nosūtot robežu uzraudzības misijās uz Bosniju – Hercegovinu, Ziemeļkaukāzu, Maķedoniju un Kosovu, kā arī uz novērošanas misiju Gruzijā.

Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, kopš 2014. gada 21. marta darbojas EDSO speciālā novērošanas misija Ukrainā. Misija tika izveidota, pamatojoties uz Ukrainas valdības lūgumu, kā arī ar visu EDSO dalībvalstu piekrišanu misijas izveidei. Šobrīd misijā ir vairāk nekā 700 novērotāji no 41 valsts, tai skaitā arī Latvijas. Sākotnēji misijas darbība tika plānota līdz 2014. gada 21. septembrim,  taču misijas mandāts vairākkārtīgi tika pagarināts. 2016. gada 18. februārī EDSO Pastāvīgā padome pieņēma lēmumu pagarināt misijas darbību līdz 2017. gada 31. martam.

Latvija šajā misijā piedalās ar 6 civilajiem ekspertiem. Atbalstot EDSO Speciālās novērošanas misijas darbību, Latvija 2014. un 2015. gadā brīvprātīgajās iemaksās iemaksājusi 97 000 EUR, kā arī veikusi obligātās iemaksas aptuveni 40 000 EUR apmērā.

Saites:

ANO misijas

Dalība Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) misijās un operācijās ir stratēģisks līdzeklis, kā garantēt globālu mieru pasaulē un nacionālo drošību savai valstij. ANO operācijas būtībā sastāv no diviem posmiem: pirmajā posmā tiek īstenoti miera uzturēšanas pasākumi, kurā primārā loma ir militārajam personālam, bet otrajā posmā tiek īstenoti nepieciešamie institucionālie un tiesiskie pasākumi miera veidošanai, kurā pamatā iesaistās civilais personāls, kas ietver policijas personālu (individuālos policistus un vienības), kā arī ANO brīvprātīgos darbiniekus. Šo personālu miera uzturēšanas operācijām nodrošina ANO dalībvalstis.

Lai sniegtu atbalstu ANO miera uzturēšanas centieniem, Latvijas Republikas Saeima 2016. gada janvārī atbalstīja lēmumu par Latvijas ekspertu nosūtīšanu dalībai ANO daudzpusējā integrētajā stabilizācijas misijā Mali (MINUSMA). Šī ir pirmā ANO miera uzturēšanas misija, kurā piedalās Latvija. Šobrīd misijā piedalās 3 militārie eksperti no Latvijas.

Vienlaikus Latvija ir sniegusi savu atbalstu ANO miera uzturēšanas centieniem, papildus obligātajām iemaksām veicot arī vairākas brīvprātīgās iemaksas ANO miera uzturēšanas operācijām. ANO dalībvalstu brīvprātīgās iemaksas ir būtisks elements pietiekošu resursu nodrošināšanai ANO miera uzturēšanas aktivitāšu efektīvai veikšanai.

Saite: