Humānā palīdzība Ukrainai

08.05.2017. 15:59

2016. gadā tika piešķirts finansējums Ukrainas NVO New Donbass projektam “Karadarbībā cietušo bērnu iniciatīvu centra labiekārtošana un sociāli integrējošo iniciatīvu un izglītojošo projektu īstenošana”.

Apjomīgāko humāno palīdzību Latvija Ukrainai sniegusi 2014. gadā, atvēlot palīdzības sniegšanai 300 000 EUR valsts budžeta līdzekļu. Palīdzība tika sniegta pārtikas un bērnu preču iegādei, ģeneratoru nodrošināšanai, palīdzībai iekšēji pārvietotām personām (IDPs) Ukrainā un medicīniskajai aprūpei Ukrainā cietušajiem, lai ārstētos Latvijā. 2015. gadā Latvijas sniegtās humānās palīdzības apmērs Ukrainai bija 161 278 EUR.

Humānās palīdzības sniegšanā Ukrainai iesaistījās arī vairākas Latvijas pašvaldības. Atsaucoties Latvijas Pašvaldības Savienības (LPS) aicinājumam Latvijas pašvaldībām ziedot līdzekļus Ukrainas ārstniecības iestādēm, sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, 2015.gadā atsaucās aptuveni 60 pašvaldības par kopējo summu ap 26 000 EUR, tostarp Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kas ziedoja 1500 EUR Mirgoradas slimnīcai Ukrainā un organizēja nometni ukraiņu bērniem. Savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldība rīkoja nedēļu ilgu vasaras nometni 23 ukraiņu bērniem un trīs pavadošajiem skolotājiem no Ivanofrankovskas, kuru ģimenes ir skāris konflikts – kāds no vecākiem ir iesaistīts kara darbībā vai ģimene ir bijusi spiesta pārcelties. Jelgavas pilsētas pašvaldība no 2014. līdz 2015. gadam ir sniegusi palīdzību Ukrainai 9 490 EUR apmērā.

  • 2015. gada jūlijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika piešķirti 32 278 EUR izdevumiem 11 Ukrainas protestu laikā cietušo personu ārstēšanai Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī cietušo un viņu pavadošo personu nogādāšanas uz Latviju un izmitināšanas izdevumus.
  • 2015. gada janvārī valdība atbalstīja humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai, nosūtot deviņus (9) strāvas ģeneratorus un 4000 segu no valsts materiālo rezervju resursiem. Humānās palīdzības kravas sagatavošanai, transportēšanai un materiālo rezervju atjaunošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 103 000 EUR.
  • 2014. gada novembrī valdība atbalstīja Ārlietu ministrijas priekšlikumu veikt iemaksu ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja (UNHCR) Ukrainas iekšēji pārvietoto personu (IDPs) fonda budžetā 25 000 EUR apmērā.
  • 2014. gada oktobrī valdība atbalstīja humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai, nosūtot deviņus (9) strāvas ģeneratorus (4 elektrostacijas un 5 dīzeļelektrostacijas) no valsts materiālo rezervju resursiem. Humānās palīdzības kravas sagatavošanai, transportēšanai un materiālo rezervju atjaunošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 45 000 EUR.
  • 2014. gada septembrī valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra atbalstu Ukrainai 30 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu papildus 10 personu ārstniecību Latvijā Ukrainas pilsoņiem, kas cietuši Ukrainas krīzes laikā.
  • 2014. gada augustā Rīgas dome piešķīra 110 000 EUR biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts’’ medikamentu un pārtikas preču (prioritāri bērnu pārtikas) iegādei un piegādei Austrumukrainas civiliedzīvotājiem, kas cietuši Ukrainas un Krievijas bruņotā konflikta rezultātā.
  • 2014. gada augustā Mikolajevā Ukrainas Bruņoto spēku karavīru bērni saņēma humāno palīdzību no Latvijas (preces skolas gaitu uzsākšanai) kopsummā par 15 000 EUR. Humāno palīdzību nodrošināja Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju (LATO).
  • 2014. gadā Latvija nodrošināja 10 personu ārstniecību Latvijā Ukrainas nemieros cietušajiem. Veselības ministrijai medicīnas precēm un ārstēšanai piešķirti 13 536 EUR, Ārlietu ministrijai transporta izdevumu segšanai piešķirti 1775 EUR.
  • 2014. gada februārī valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 29 718 EUR humāno palīdzību medicīniskās palīdzības sniegšanai Ukrainas protestos cietušajām personām. Palīdzība nogādāta ar Latvijas Sarkanā Krusta atbalstu.