Latvijas Republikas un Lihtenšteinas Firstistes divpusējās attiecības

21.08.2018. 16:24

Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopējas intereses attīstīt divpusējo sadarbību plašākā jomu spektrā.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Austrijā. Kopš 2018. gada 21. februāra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Veronika Erte.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans –Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs kopš 2015. gada 19. oktobra. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā.

Latvijas Republikas vēstnieki Lihtenšteinā (ar rezidenci Vīnē):

Veronika Erte (kopš 21.02.2018.)

Edgars Skuja (2014. – 2017.)

Indulis Bērziņš (2009.– 2013.)

Aivars Groza (2006. -2009.)

Elita Kuzma (2001. – 2005.)

Mārtiņš Virsis (1997. – 2000.)

DIVPUSĒJĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS STARPTAUTISKU KONFERENČU / FORUMU IETVAROS

Valsts vadītāji

2005. gada 27. - 28. oktobris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanās forumā "Lihtenšteinas Dialogs 2005" Vaducā

Ārlietu ministri

2017. gada 7. decembrī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē

2017. gada 14. – 15. martā

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku

2015. gada 25. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru

Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā

2014. gada 7.-8. decembris 

Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas darba vizīte Latvijā 

2007. gada 27.-29. marts

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu, premjerministru Otmāru Hazleru (Otmar Hasler) un ārlietu ministri Ritu Kīberi-Beku (Rita Kieber-Beck).

2002. gada 1. – 2. jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Dr. Ernstu Jozefu Valhu (Dr. Ernst Joseph Walch)

1994. gada 6. decembris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā.

 

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

Teātris

2015. g. 25. un 26. februārī notika Jaunā Rīgas teātra viesizrādes – Lihtenšteinas teātrī tika izrādīts Alvja Helmaņa iestudējums „Garā dzīve”.

Bibliotēkas

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sadarbība ar Lihtenšteinu pārsvarā notiek kolektīvo profesionālo organizāciju ietvaros CDNL (Conference of Directors of National Libraries) un CENL (Conference of European National Librarians). 

LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Lihtenšteinu

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas – Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Ar Lihtenšteinu kopš 1998. gada 22. janvāra spēkā ir noslēgtais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību. 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Interneta saites par Lihtenšteinas Firstisti