Pētījumi

29.07.2020. 17:01

2020.gada 6.jūlijā ir notikusi LU Diasporas un migrācijas pētījuma centra pētījumu prezentācija diviem pētījumiem:
1) Diasporas apjoma novērtējums.
2) Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas.
ĀM sadarbība ar LU DMPC ir uzsākta jau 2014.gadā, un diasporas tematika ir cieši pētīta un bijusi par pamatu diasporas politikas veidošanai, tai skaitā Diasporas likuma pieņemšanai.
Iespēja iepazīties ar pētījumiem ir sekojot LU Diasporas un migrācijas pētījuma centra mājas lapai https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/