Diasporas konsultatīvā padome

14.04.2021. 11:45

Saskaņā ar Diasporas likuma 10.pantu, ir izveidota Diasporas konsultatīvā padome. Padomes mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas prioritāšu noteikšanu, izstrādi un īstenošanu. Padome ir padomdevēja institūcija, kurā darbojas 26 organizācijas – valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. Ārlietu ministrija ir noteikta kā atbildīgā institūcija Diasporas konsultatīvās padomes darbības organizēšanā.

Padomes sastāvs:

Padomes sēdes protokoli: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/diasporas-politika/dokumenti