Daudzpusējie līgumi

Šajā datubāzē apkopoti starptautiskie daudzpusējie līgumi, kuriem Latvija pievienojusies no 1990. gada 4. maija līdz 2014. gada 30. jūnijam. Ir uzsākts darbs pie jaunas datubāzes, kas izveidota ar likumu „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” un ir atrodama: http://likumi.lv/ta/saraksts/starptautiskie-ligumi/. Tajā ir apkopota informācija par visiem daudzpusējiem līgumiem, kas pieņemti līdz 1970.gada 1.janvārim, un visiem daudzpusējiem līgumiem, kam Latvija pievienojusies kopš 2014.gada 1.jūlija. Darbs pie daudzpusējo līgumu uzskaites un sistematizācijas turpinās. Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” pārejas noteikumu 2.punktu līdz 2019. gada 30. jūnijam Ārlietu ministrijai jāpabeidz darbs pie šīs datubāzes.