Sudžou (Suzhou) vadlīnijas sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm

28.01.2016. 14:29

2015. gada 24. novembrī Sudžou, Ķīnā notika 4. Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas (turpmāk “CAE”) valstu galotņu tikšanās. Sanāksmē piedalījās Ķīnas Tautas Republikas premjerministrs Li Kecjans (Li Keqiang), Polijas Republikas prezidents Andžejs Duda (Andrzej Duda), Albānijas Republikas premjerministrs Edi Rama (Edi Rama), Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes priekšsēdētājs Deniss Zvizdičs (Denis Zvizdic), Bulgārijas Republikas premjerministrs Boiko Borisovs (Boyko Borisov), Horvātijas Republikas Parlamenta spīkers Josips Leko (Josip Leko), Čehijas Republikas premjerministrs Bohuslavs Sobotka (Bohuslav Sobotka), Igaunijas Republikas premjerministrs Tāvi Roivass (Taavi Roivas), Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans (Orban Viktor), Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Lietuvas Republikas premjerministrs Aļģirds Butkēvičš (Algirdas Butkevicius), Maķedonijas Republikas premjerministrs Nikola Grujevskis (Nikola Gruevski), Melnkalnes premjerministrs Milo Džukanovičs (Milo Djukanovic), Serbijas Republikas premjerministrs Aleksandrs Vučičs (Aleksandr Vucic), Slovēnijas Republikas premjerministrs Miro Cerars (Miro Cerar), Rumānijas premjerministra vietnieks un Ekonomikas, tirdzniecības un attiecību ar uzņēmējdarbības vidi ministrs Kostins Borks (Costin Borc) un Slovākijas Republikas premjerministra vietnieks Ļubomirs Važnijs (Lubomir Vazny). Viņi izteica atzinību un pateicību Ķīnai par tās centieniem kā uzņēmējvalstij nodrošināt sanāksmes panākumus. Citu pušu pārstāvji, tostarp no ES, Austrijas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, piedalījās kā novērotāji.

Sanāksmes dalībnieki (turpmāk “dalībnieki”) pauda atzinību par būtisku progresu, kas pagājušajā gadā sasniegts sadarbībā starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm (turpmāk “16+1 sadarbība"), jo īpaši, īstenojot Belgradas vadlīnijas sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm (sk. pielikumu), apsveica un atbalstīja svarīgo vienošanos starp Ķīnas un ES vadītājiem par Ķīnas un ES savienojamības platformas izveidi, kā arī par sinerģijas izveidi starp Ķīnas ierosināto "Vienas jostas un viena ceļa" (One Belt One Road) iniciatīvu un Investīciju plānu Eiropai, kā arī starp 16+1 sadarbību un Ķīnas un ES attiecībām. Dalībnieki pauda gatavību izmantot šīs iespējas un strādāt kopā, lai tālāk virzītu 16+1 sadarbību.

Dalībnieki kopīgi formulēja un apstiprināja Sudžou vadlīnijas sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm par tēmu “Jauns sākums, jaunas jomas, jauna vīzija”.

1. Dalībnieki atbalsta, ka Latvija rīko 5. Ķīnas-CAE valstu galotņu tikšanos 2016. gadā.

2. Dalībnieki atzinīgi vērtē vidēja termiņa programmu sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kas laista klajā 4. Ķīnas-CAE valstu galotņu tikšanās laikā, un ir gatavi to īstenot, ņemot vērā savus apstākļus, vajadzības un prioritātes.

3. 16+1 valstu koordinatoru sanāksmes 2016. gadā notiks attiecīgi Ķīnā un Latvijā.

4. Dalībnieki atbalsta ceturkšņa sanāksmju mehānisma izveidošanu, koordinācijai starp Sekretariātu sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm (turpmāk “Sekretariāts”), tā dalīborganizācijām un CAE valstu vēstniecībām Ķīnā. Dalībnieki atbalsta efektīvāku Sekretariāta interneta vietnes izmantošanu.

5. Sadarbība savienojamības jautājumos

(1) Dalībnieki atzīmē, ka starp Ķīnas un Ungārijas valdībām ir parakstīts "Vienas jostas un viena ceļa" iniciatīvas sadarbības dokuments un ka pastāv interese izstrādāt līdzīgus dokumentus starp Ķīnu un citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, lai pilnveidotu sadarbību reģionālās savienojamības jomā.

(2) Dalībnieki atbalsta regulāra ātrā dzelzceļu kravu tranzīta uzsākšanu no Ķīnas uz Poliju. Dalībnieki mudina veidot un atbalsta līdzīgas saites starp Ķīnu un citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm un novērtē paveikto, lai nodrošinātu preču pārvadāšanas iespēju abos virzienos. Dalībnieki atbalsta Eirāzijas sauszemes tilta tālāku attīstību un loģistikas centru izveidi CAE valstīs.

(3) Dalībnieki novērtē lielo progresu, kas sasniegts Budapeštu un Belgradu savienojošās dzelzceļa līnijas modernizēšanā un apsveic attiecīgo pušu kopīgos centienus pabeigt projektu pēc iespējas drīzāk.

(4) Dalībnieki atbalsta Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas iniciatīvu 2016. gadā organizēt 2. darba grupas sanāksmi un semināru, kā paredzēts Pamatlīgumā par sadarbību muitas formalitāšu atvieglošanai starp Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitu Budapeštā, lai racionalizētu muitas formalitātes attiecībā uz preču tranzītu un transportlīdzekļiem un paplašinātu sadarbību muitas formalitāšu atvieglošanai Ķīnas–Eiropas sauszemes un jūras kravu ātrās piegādes līnijas (China-Europe Land-Sea Express Line) projekta ietvaros.

(5) Vēl vairāk CAE valstu muitas dienestu tiek aicināti piedalīties Ķīnas un ES viedo un drošo tirdzniecības ceļu (China-EU Smart and Secure Trade Lanes) pilotprojekta trešajā posmā.

(6) Dalībnieki apsveic un atbalsta Serbiju, tai uzņemoties atbildību izveidot Ķīnas un CAE valstu asociāciju sadarbībai transporta un infrastruktūras jomā, un atzinīgi vērtē attiecīgo Ķīnas un CAE valstu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju brīvprātīgu piedalīšanos.

(7) Dalībnieki apsveic un atbalsta Latviju, tai uzņemoties atbildību izveidot Ķīnas un CAE valstu sekretariātu sadarbībai loģistikas jomā, un atzinīgi vērtē attiecīgo Ķīnas un CAE valstu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju brīvprātīgu piedalīšanos.

(8) Dalībnieki atbalsta tiešo lidojumu atsākšanu starp Pekinu un Budapeštu un tiešo lidojumu uzsākšanu starp Pekinu un Prāgu papildus esošajam Pekinas-Varšavas savienojumam. Dalībnieki atbalsta civilās aviācijas sadarbības padziļināšanos starp Ķīnu un citām CAE valstīm.

(9) 1. Ķīnas un CAE valstu transporta ministru sanāksme notiks Rīgā, Latvijā 2016. gadā.

6. Ekonomiskā un finanšu sadarbība

(1) 2. Ķīnas-CAE valstu ministru sanāksme par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības veicināšanu notiks Ningbo (Ningbo), Ķīnā 2016. gada jūnijā.

(2) Ķīnas-CAE valstu Investīciju un tirdzniecības izstāde notiks Ningbo, Ķīnā 2016. gada jūnijā, Ķīnas Starptautiskā patēriņa preču gadatirgus ietvaros.

(3) Ķīnas-CAE valstu Investīciju veicināšanas aģentūru kontaktmehānisma 3. sanāksme notiks Ķīnā 2016. gadā.

(4) Dalībnieki atbalsta un atbalsta Rumānijas iniciatīvu izveidot Centru dialogam enerģētikas projektos. Centra pirmā sanāksme notiks Rumānijā 2016. gadā.

(5) Dalībnieki atbalsta un atbalsta Ķīnas un CAE valstu mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos Ķīnas Starptautiskajā mazo un vidējo uzņēmumu gadatirgū 2016. gadā.

(6) Ķīna piedalīsies Brno Starptautiskajā mašīnbūves gadatirgū Čehijā 2016. gadā kā partnervalsts.

(7) 2016. gadā Čehijā notiks Ķīnas Investīciju forums.

(8) Dalībnieki atzinīgi vērtē un atbalsta ekonomikas foruma organizēšanu, kas veltīts sadarbībai infrastruktūras, tūrisma un rūpniecības sektoros starp Ķīnu un CAE valstīm, un notiks Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā 2016. gada pirmajā pusē.

(9) Kvalificētas CAE valstu finanšu institūcijas tiek aicinātas pieteikties par Ķīnas juaņu pārrobežu starpbanku maksājumu sistēmas (Pirmā fāze) netiešiem dalībniekiem.

(10) Dalībnieki atzinīgi vērtē pašreizējo darbu, lai sagatavotu parakstīšanai paziņojumu par sadarbību krīžu pārvaldības jomā starp Ķīnas Banku regulēšanas komisiju un Čehijas valsts banku, kā arī saprašanās memorandu starp Ķīnas Banku regulēšanas komisiju un Polijas Finanšu uzraudzības pārvaldi par sadarbību banku darbības regulēšanas jomā.

7. Sadarbība lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

(1) 11. Ķīnas un CAE valstu Agrotirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forums notiks Ķīnā 2016. gadā kopā ar Ķīnas un CAE valstu Asociācijas lauksaimniecības sadarbības veicināšanai 2. sanāksmi.

(2) 14. Ķīnas Starptautiskajā lauksaimniecības tirdzniecības gadatirgū, kas notiks Juņnaņas provincē, Ķīnā 2016. gada otrajā pusē, tiks paredzēta izstādes platība CAE valstu augstākās kvalitātes lauksaimniecības produktiem.

(3) Ķīnas puse izveidos bezmaksas izstāžu platību CAE valstu augstākās kvalitātes vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem Valsts lauksaimniecības izstāžu centrā.

(4) Dalībnieki atbalsta attiecīgu protokolu parakstīšanu vai darbu, gatavojoties protokolu parakstīšanai, par tādu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu karantīnu, kas paredzēti eksportam uz Ķīnu, starp Ķīnu un attiecīgi Serbiju, Maķedoniju, Slovēniju, Lietuvu, Poliju un Igauniju. Dalībnieki atbalsta lauksaimniecības produktu un pārtikas tirdzniecības paplašināšanu starp Ķīnu un vēl citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

(5) Dalībnieki atbalsta Slovēniju, tai uzņemoties atbildību izveidot koordinācijas mehānismu Ķīnas un CAE valstu sadarbībai mežsaimniecības jomā. Pirmā Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa sanāksme par sadarbību mežsaimniecībā notiks Slovēnijā 2016. gada maijā.

(6) Dalībnieki atzinīgi novērtē līgumu parakstīšanu starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm par sadarbības stiprināšanu ūdens resursu un lauksaimniecības apūdeņošanas jomā.

8. Sadarbība zinātnes, tehnoloģiju un veselības jomās

(1) 3. Ķīnas un CAE valstu seminārs par inovācijām, tehnoloģisko sadarbību un tehnoloģiju starptautisko pārnesi notiks Ķīnā 2016. gadā.

(2) Dalībnieki atbalsta virtuālā Ķīnas un CAE valstu tehnoloģiju pārneses centra izveidi, kura sekretariāta lomu uzņemsies attiecīgās Ķīnas un Slovākijas iestādes.

(3) Dalībnieki atbalsta Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu vides aizsardzības iestādes, uzlabojot apmaiņu 16+1 sadarbības ietvaros un apspriežot iespēju sadarboties ar trešo pusi.

(4) 2. Ķīnas un CAE valstu veselības ministru forums notiks Ķīnā 2016. gadā.

(5) CAE valstu veselības speciālistus uzaicinās apmeklēt Ķīnu 2016. gadā un piedalīties semināros par globālo veselības diplomātiju, veselības aprūpes sistēmas reformām un veselības veicināšanu, lai stiprinātu akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņu.

(6) CAE valstu medicīnas un veselības uzņēmumus aicinās uz veselības pakalpojumu un medicīniskās ierīču izstādēm Ķīnā, lai veicinātu sadarbību medicīnas nozarē.

9. Iedzīvotāju savstarpējie kontakti un kultūras sakari

(1) Sekretariāts turpinās aicināt CAE valstu augstākās amatpersonas apmeklēt Ķīnu 2016. gadā.

(2) 4. Ķīnas un CAE valstu Izglītības politikas dialogs un 3. Ķīnas un CAE valstu Augstāko izglītības iestāžu konsorcija sanāksme notiks Ķīnā 2016. gadā.

(3) Ķīnas un CAE valstu forums sadarbībai mākslas jomā un 2. Ķīnas un CAE valstu Vasaras deju nometne notiks Ķīnā 2016. gadā.

(4) Slaveni CAE valstu mākslinieki un komponisti, kā arī CAE valstīs notiekošo starptautisko operas festivālu mākslinieciskie direktori tiks aicināti apmeklēt Ķīnu 2016. gadā.

(5) Dalībnieki atbalsta kopīgus Ķīnas un CAE valstu projektus otras puses literāro darbu tulkošanā un publicēšanā. Ķīna aicina CAE valstis, kā valstu grupu piedalīties 2016. gada Pekinas Starptautiskajā grāmatu gadatirgū goda statusā.

(6) 1. Ķīnas un CAE valstu Kultūras un radošo nozaru forums notiks Belgradā, Serbijā 2016. gadā.

(7) 1. Ķīnas un CAE valstu Ekspertu forums par nemateriālo kultūras mantojumu notiks Krakovā, Polijā 2016. gadā.

(8) Dalībnieki apsveic Ķīnas Sociālo Zinātņu akadēmijas iniciatīvu izveidot Ķīnas un CAE valstu domnīcu tīklu.

(9) 2016. gadā notiks 4. Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa domnīcu simpozijs.

(10) Dalībnieki veicina un atbalsta Ķīnas un CAE valstu žurnālistu savstarpējās vizītes 2016. gadā.

(11) 2016. gadā notiks Ķīnas un CAE valstu sinologu seminārs.

(12) Dalībnieki atbalsta izstādes “Travel 2016” un tūrisma profesionāļu konferences organizēšanu 2016. gada martā Budapeštā. Ķīna piedalīsies izstādē kā goda viesu valsts. Dalībnieki atbalsta Ķīnas Valsts tūrisma pārvaldes reģionālā centra atvēršanu Budapeštā.

(13) 3. Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa konference par sadarbību tūrismā notiks Horvātijā 2016. gadā.

10. Municipālā līmeņa sadarbība

(1) 3. Ķīnas un CAE valstu Municipālo līderu sanāksme un Ķīnas (Hebei) Starptautiskais ekonomikas un tirdzniecības gadatirgus notiks Hebejas provincē, Ķīnā 2016. gadā.

(2) Ķīnas un CAE valstu Pašvaldību vadītāju asociācijas 2. darba sanāksme notiks Hebejas provincē, Ķīnā 2016. gadā.

(3) Dalībnieki veicina un atbalsta sadarbību starp Ķīnas un CAE valstu galvaspilsētu mēriem.

 

Pielikums:

Belgradas vadlīniju sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm pasākumu ieviešana

1. 2015. gada janvārī tika oficiāli izveidots muitas formalitāšu atvieglošanas sadarbības mehānisms Ķīnas un Eiropas sauszemes un jūras kravu ekspreša līnijai starp Ķīnas, Ungārijas, Serbijas, Maķedonijas un Grieķijas muitas dienestiem.

2. No 2015. gada februāra līdz oktobrim Lietuvā, Igaunijā un Latvijā notika Ķīniešu mākslas festivāls.

3. 2015. gada martā Budapeštā, Ungārijā notika Ķīnas un CAE valstu tūrisma sadarbības veicināšanas gada atklāšanas ceremonija.

4. 2015. gada martā Šanhajā, Ķīnā notika 1. darba grupas sanāksme saskaņā ar Pamatlīgumu par sadarbību muitas formalitāšu atvieglošanā starp Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitu.

5. 2015. gada aprīlī Ķīnas Ārlietu ministrija iecēla īpašo pārstāvi Ķīnas un CAE valstu sadarbības lietās.

6. 2015. gada aprīlī Katovicē (Katowice), Polijā notika 1. Ķīnas un CAE valstu Uzņēmējdarbības padomes sanāksme.

7. 2015. gada aprīlī Rīgā, Latvijā notika Rīgas augsta līmeņa transporta un loģistikas konference un 3. ASEM transporta ministru sanāksme.

8. 2015. gada maijā Šanhajā, Ķīnā notika 1. seminārs starp Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitas iestādēm par muitas kontroles metodēm un procedūrām Ķīnas un Eiropas sauszemes un jūras kravu ekspreša līnijā.

9. 2015. gada maijā Šanhajā, Ķīnā notika Centrālāzijas, Melnās jūras reģiona un Balkānu valstu centrālo banku vadītāju kluba 33. sanāksme.

10. 2015. gada maijā Hebejas provincē, Ķīnā notika Ķīnas un CAE valstu Pašvaldību vadītāju asociācijas 1. sanāksme.

11. 2015. gada maijā tika uzsākti regulāri lidojumi starp Pekinu un Budapeštu.

12. 2015. gada maijā Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitas dienestu vadītāji tikās Siaņā (Xi'an), Ķīnā un parakstīja Sadarbības rīcības plānu 2015.-2016. gadam.

13. 2015. gada maijā Ķīna un Ungārija parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību kodolenerģijas jomā.

14. No 2015. gada maija līdz jūnijam Ķīnas skatuves mākslas organizācijas veica Ķīnas Kultūras ministrijas organizētu Ungārijas, Serbijas un Rumānijas programmu iegādi.

15. 2015. gada jūnijā CAE valstu žurnālistu delegācija Ķīnā apmeklēja Džedzjanas (Zhejiang) provinci, Henaņas (Henan) provinci un Pekinu.

16. 2015. gada jūnijā Ningbo, Ķīnā notika 1. Ķīnas un CAE valstu Investīciju un tirdzniecības izstāde.

17. 2015. gada jūnijā Sofijā, Bulgārijā notika Ķīnas un CAE valstu Asociācijas lauksaimniecības sadarbības veicināšanai atklāšanas ceremonija un 1. Lauksaimniecības ministru sanāksme.

18. 2015. gada jūnijā Prāgā, Čehijā notika 1. Ķīnas un CAE valstu Veselības ministru forums.

19. 2015. gada jūnijā nodibināja pirmo Ķīnas tradicionālās medicīnas (TCM) centru Čehijā.

20. 2015. gada jūnijā Čehijā notika Ķīnas un Čehijas kopīgi producētās multiplikācijas filmu sērijas “Panda un kurmītis” pirmizrāde.

21. 2015. gada jūlijā Pekinā, Ķīnā notika 5. Ķīnas un CAE valstu koordinatoru sanāksme.

22. 2015. gada jūlijā CAE valstu augstu amatpersonu delegācija Ķīnā apmeklēja Sičuaņas provinci, Juņnaņas provinci un Pekinu.

23. No 2015. gada jūlija līdz augustam Šansi (Shaanxi) provincē, Ķīnā tika organizēta 1. Ķīnas un CAE valstu Vasaras deju nometne.

24. 2015. gada augustā tika atvērta Ķīnas bankas filiāle Prāgā.

25. No 2015. gada augusta līdz septembrim Bledā, Slovēnijā notika 2. Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa konference par sadarbību tūrisma jomā.

26. 2015. gada septembrī Budapeštā, Ungārijā notika 10. Ķīnas un CAE valstu Agrotirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forums.

27. 2015. gada septembrī Varšavā, Polijā notika 3. Ķīnas un CAE valstu Izglītības politikas dialogs un Ķīnas un CAE valstu Augstākās izglītības iestāžu konsorcija 2. darba konsultācijas.

28. 2015. gada septembrī tika uzsākti tiešie avioreisi starp Pekinu un Prāgu.

29. 2015. gada septembrī Bratislavā, Slovākijā notika 2. Ķīnas un CAE valstu seminārs par inovācijām, tehnoloģisko sadarbību un tehnoloģiju starptautisko pārnesi.

30. 2015. gada oktobrī Guangdžou (Guangzhou), Ķīnā notiekošajā 11. Ķīnas Starptautiskajā mazo un vidējo uzņēmumu gadatirgū tika izveidota CAE valstu valstīm veltīta izstādes zona.

31. 2015. gada oktobrī Skopjē, Maķedonijā notika Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitas dienestu seminārs par tranzīta preču atmuitošanas procedūrām un riska pārvaldību.

32. 2015. gada oktobrī CAE valstu džeza festivālu māksliniecisko direktoru delegācija apmeklēja Ķīnu.

33. 2015. gada oktobrī Hunaņas provincē, Ķīnā notika seminārs Centrālās un Austrumeiropas valstīm par Radio un televīzijas programmu veidošanu.

34. 2015. gada oktobrī Varšavā, Polijā notika 6. Ķīnas un CAE valstu koordinatoru sanāksme.

35. 2015. gada oktobrī Ķīnā notika 2. Ķīnas un CAE valstu Jauno politisko līderu forums.

36. 2015. gada novembrī Sofijā, Bulgārijā notika 2. Ķīnas un CAE valstu Kultūras sadarbības forums.

37. 2015. gada novembrī Prāgā, Čehijā notika Ķīnas investīciju forums.

38. 2015. gada novembrī Ķīna un Slovēnija parakstīja saprašanās memorandu par koordinācijas mehānisma izveidi Ķīnas un CAE valstu sadarbībai mežsaimniecības jomā.

39. 2015. gada decembrī Pekinā, Ķīnā notiks 3. Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa domnīcu simpozijs.

40. Ķīna un Rumānija pēc vajadzības parakstīs jaunu līgumu par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem; Ķīna parakstīja sadarbības līgumus izglītības jomā attiecīgi ar Čehiju, Igauniju, Lietuvu un Rumāniju; Ķīna parakstīja līgumus par sadarbību kvalitātes pārbaudē attiecīgi ar Lietuvu, Maķedoniju, Poliju, Rumāniju, Serbiju un Slovēniju; Ķīna parakstīja dokumentus par kultūras apmaiņu un sadarbību attiecīgi ar Bulgāriju, Horvātiju, Latviju un Poliju; Ķīna ar Rumāniju parakstīja saprašanās memorandu par kodolenerģijas projektu.