Latvija

21.04.2016. 09:35

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs nodibināšana

Latvija Karte 001

Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības Eiropā

(1918. g. decembris – 1925. g. augusts).

 

Karte no: Latvijas valsts ārpolitikas sākums un Ārlietu ministrijas izveidošana Pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga, 2014

Valsts pastāvēšanas sākuma gados sekmīgi tika izveidots un darbojās Latvijas diplomātiskais un konsulārais dienests, nodrošinot valsts pārstāvību un aizsargājot Latvijas politiskās un ekonomiskās intereses attiecībās ar starptautisko sabiedrību.

Pirmā Latvijas pārstāvniecība tika nodibināta 1918. gada novembrī Londonā, nākamās – 1919. gada pirmajā pusē Kopenhāgenā, Stokholmā un Helsinkos.

1925. gadā Latvija diplomātiski bija pārstāvēta 22 valstīs – ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehoslovākijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, PSRS, Rumānijā, Somijā, Spānijā, pie Svētā Krēsla (Vatikānā), Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā.

Sūtņi rezidēja 13 valstīs. Ženēvā darbojās Pastāvīgā delegācija pie Tautu Savienības.

1925. gadā bija atvērtas jau 109 konsulārās pārstāvniecības, no kurām dažādu iemeslu dēļ 19 nācās slēgt. Lielākā daļa bija goda konsulārās pārstāvniecības. Svarīgākajos pasaules rūpniecības centros un ostu pilsētās atvēra karjeras konsulārās iestādes ar Ārlietu ministrijas algotiem darbiniekiem.

1925. gada otrajā pusē Latvijas konsulārās pārstāvniecības darbojās Eiropā, Ziemeļamerikā, kā arī Āzijā un Austrālijā.

Dati apkopoti pēc sarakstiem „Latvijas diplomātiskie pārstāvji ārvalstīs. 1918–1991” un „Latvijas konsulārie pārstāvji ārvalstīs. 1918–1991”, grāmata Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918–1991. Rīga, 2003

Pirmie Baltijas un Ziemeļvalstu diplomātiskie pārstāvji un sūtņi Latvijā

Dānija

19.05.1925. sūtnis Ēriks de Skavēniuss (Erik de Scavenius)

Igaunija

04.10.1920. diplomātiskais pārstāvis Aleksandrs Hellats (Aleksander Hellat)

22.03.1921. sūtnis Aleksandrs Hellats (Aleksander Hellat)

Lietuva

13.02.1920. pilnvarotais lietvedis Dovs Zauņus (Dovas Zaunius)

12.12.1921. rezidējošais ministrs Dovs Zauņus (Dovas Zaunius)

13.02.1923. pilnvarotais lietvedis Jons Aukštolis (Jonas Aukštuolis)

22.12.1924. sūtnis Jons Aukštolis (Jonas Aukštuolis)

Norvēģija

03.06.1922. sūtnis Andreass Tostrups Ūrbī (Andreas Tostrup Urbye)

Somija

14.07.1920. diplomātiskais delegāts Reino Silvanders (Reino Sylvander)

09.02.1922. sūtnis Erki Reijonens (Erkki Reijonen)

Zviedrija

13.08.1921. pagaidu pilnvarotais lietvedis Karls Einars Tūre af Virsēns (Carl Einar Thure af Wirsén)

07.01.1922. sūtnis Ulfs Torstens Undens (Ulf Torsten Unden)