Dānija

21.04.2016. 09:41
 MLiepa

Pirmais Latvijas diplomātiskais pārstāvis pēc
1918. gada 18. novembra

 

Mārtiņš Liepa (1874–1953)

Latvijas ārlietu dienestā no 1918. gada marta līdz 1920. gada februārim

Pirmais diplomātiskais pārstāvis Dānijā (1919–1920)
Danija Ritenis Janis 1990

Pirmais Latvijas diplomātiskais pārstāvis pēc
1990. gada 4. maija

 

Jānis Ritenis (1925–2007)

Latvijas ārlietu dienestā no 1992. gada septembra līdz 1997. gada jūlijam

Pilnvarotais lietvedis (1992), ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Dānijā (1992–1993)
 Danija NA 07.02.1921 preview un eng

Neatkarības atzīšana

 

Dānijas Karalistes konsulāta Rīgā 1921. gada 7. februāra nota par Latvijas valsts atzīšanu de iure

 Danija dipl.att.1991 24 aug

Diplomātiskās attiecības pēc 1991. gada

 

Dānijas Karalistes ārlietu ministra Ufes Elemana-Jensena 1991. gada 24. augusta vēstule par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības