Latvijas palīdzības saņēmējvalstis un īstenotie projekti

09.02.2015. 11:09

Prioritārās palīdzības saņēmējvalstis līdz 2011.gadam

Sadarbība ar Moldovu

Sadarbība ar Gruziju

Sadarbība ar Ukrainu

Sadarbība ar Baltkrieviju

Latvijas sadarbība ar Afganistānu

Latvijas palīdzība Afganistānai