Uzbekistāna

21.08.2015. 13:25

Latvijas un Uzbekistānas galvenās sadarbības jomas 2014. gadā bija sociālā aizsardzība; vide; izglītība un ekonomisko reformu stiprināšana. Latvija regulāri sniedz savu atbalstu Uzbekistānai arī drošības sektorā un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanā.

2014. gadā RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts īstenoja projektu ar mērķi veicināt ilgtspējīgas vides inženierzinātnes studiju programmas attīstību, apmācot Uzbekistānas Urgenčas Valsts Universitātes mācībspēkus un vides inženierzinātņu studentus.

Vairāk informācijas par īstenotajiem projektiem šeit.

Padomes secinājumi par ES stratēģiju Centrālāzijai

Vairāk par Uzbekistānas attīstības rādītājiem šeit.