Ukraina

21.08.2015. 13:25

Latvijas sadarbība ar Ukrainu attīstības sadarbības politikas ietvaros sākās 2007. gadā, galvenokārt aptverot tādas jomas kā izglītība un drošība. Ņemot vērā pēdējā gada laikā Ukrainas humanitārās situācijas eskalāciju, nestabilo politisko un drošības stāvokli, Ukraina ir kļuvusi par Latvijas attīstības sadarbības centrālo prioritāti. Pašlaik Latvijas ekspertīze Ukrainai tiek fokusēta uz labas pārvaldības un likuma varas stiprināšanu.

Prioritārās sadarbības jomas Ukrainā 2015. gadam ir labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana, atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, reģionālā attīstība un lauksaimniecības sektora attīstība.

2014. gada laikā Latvijas puse ir sniegusi Ukrainai gan humāno palīdzību, gan ekspertīzi reģionālās attīstības (administratīvi teritoriālās reformas ieviešana un īstenošana) un e-pārvaldes ieviešanas jautājumos.

Tāpat 2014.gadā Ukraina bija lielākā Latvijas humānās palīdzības saņēmējvalsts. Gada laikā Ukraina kopumā saņēma 295 029 euro no Ārlietu ministrijas pārtikas un bērnu preču iegādei, ģeneratoru nodrošināšanai, palīdzībai iekšēji pārvietotām personām un medicīniskajai aprūpei.

Vairāk informācijas par sadarbību ar Ukrainu laika posmā no 2007.gadu līdz 2008.gadam šeit.

Vairāk informācijas par projektiem Ukrainā, sākot ar 2009.gadu šeit

ES-Ukrainas Rīcības programma

Vairāk par Ukrainas attīstības rādītājiem šeit.